For å kunne tilby innbyggerne gode og trygge tjenester, må kommunene satse tungt på digitale løsninger.

Av
DEL

LeserbrevDigitalisering er fremtiden – og samtiden. For å kunne tilby innbyggerne gode og trygge tjenester, må kommunene satse tungt på digitale løsninger.

Dessverre er det ikke alle som gjør dette. Vi ser store forskjeller. Et mindretall av kommunene blir stadig bedre på digitalisering, men mange andre er usikre på hvordan de skal gjennomføre digitaliseringsprosjekter og blir hengende etter. Kommune-Norge står også overfor et IKT-generasjonsskifte hvor det ofte ikke er noen ny generasjon til å ta over. De unge søker seg andre steder. Vi har tall som viser at bare rundt. fem prosent av uteksaminerte ingeniørstudenter ønsker å jobbe i en kommune.

For å løse dette vil vi gi fire strategiske råd for vellykket digitalisering i kommunene:
1) Sats mer på eget IKT-miljø. Kommunene må ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta behov knyttet til langsiktig styring, IKT-sikkerhet, analyse, utvikling, drift og myndighetsutøvelse. Dette krever politisk vilje til å prioritere midler til både nye investeringer og drift. Større kompetansemiljøer vil føre til bedre råd og mer faglig tyngde i beslutningsprosessene, og vil også være mer attraktivt å søke seg til. Kommuner som flagger ut IKT-tjenester må beholde tilstrekkelig digital kompetanse til å ivareta langsiktig styring, IKT-sikkerhet og myndighetsutøvelse. Det må også satses mer på etter- og videreutdanning i kommunene for å få mest mulig ut av den kompetansen som finnes. Rekruttering av nyutdannede ingeniører blir veldig viktig.

2) Samarbeid mer regionalt. Mange kommuner er ikke store nok til å etablere tilstrekkelig robuste kompetansemiljø. Kommunene må samarbeide med hverandre innen IKT, for eksempel gjennom regionale IT-klynger der kommunene samarbeider med fylkeskommunen. Det må for eksempel samarbeides om felles innkjøp av IKT. Mer samarbeid gir bedre og billigere løsninger.

3) Utnytt kombinasjonen av sektorkompetanse og IKT-kompetanse. At de ulike fagmiljøene samarbeider er viktig for å utvikle og vedlikeholde gode løsninger. Det gjelder også løsninger som flagges ut i sin helhet. Uten dette risikerer man å bli låst til den opprinnelige leverandøren.

4) Teknologi er mer enn digitalisering, det er nye arbeidsprosesser. Digitalisering krever at arbeidsprosesser blir koordinert og at avdelinger jobber sammen på nye måter. Da nytter det ikke å tenke digitalisering bare på sitt eget område. Digitalisering har store konsekvenser for arbeid på tvers av sektorer. Velferdsteknologi og ingeniørenes rolle i dette kan brukes som et konkret eksempel: her sies det gjerne 20 prosent teknologi, 80 prosent organisering.

Andre saker på dt.no:

Tor fant drømmesopp på 3,6 kilo: – Ahh, det var helt magisk

Nå har næringslivet fått nok av byens politikere: – Ta dere sammen!

Linn Kristin (28) mistet telefonen under Vikersunddagen. Et par døgn seinere dukket den opp igjen – i et toalett i Vestfossen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags