Vi har snakket om det i årevis, men nå skal ord bli til handling. Drammens Tidende ønsker i langt større grad enn vi har maktet å være avisen også for innvandrerbefolkningen. I løpet av våren lanserer vi derfor en helt ny satsing med arbeidstittelen «People's paper på Fjell».

Vi må ta på alvor at en fjerdedel av Drammens befolkning har innvandrerbakgrunn.

Denne uken ble det klart at Fritt Ord anser vårt prosjekt som så viktig at de bidrar med 250.000 kroner. Det var hard kamp om midlene, og vi er svært takknemlige for denne drahjelpen.

Beløpet er blant de største Fritt Ord delte ut gjennom satsingen «Kvalitetsjournalistikk i en ny tid».

Fritt Ords mål er å gjøre mer for kritisk kvalitetsjournalistikk på flere områder. Det kom inn 68 søknader, og 5,15 millioner kroner er fordelt til de 32 som ble godkjent.

Drammens Tidende er som den største og viktigste lokale mediebedriften både en døråpner til å forstå lokalsamfunnet og til å lære språket. Vi tror at vår sporadiske dekning har bidratt til at mange med innvandrerbakgrunn befinner seg i en demokratisk blindsone.

Vi må rett og slett styrke relasjonen mellom Drammens Tidende og drammensregionens mange innvandrere. Vi mener dette vil gagne integrasjonen, innvandrernes tilhørighet til lokalsamfunnet og deltakerdemokratiet.

Vi har også et mål om å øke innvandrerbefolkningens deltakelse ved lokalvalget i september.

Drammen er den største innvandrerbyen i Norge utenfor Oslo, og andelen innvandrere er økende. Byen har innvandrere fra 146 forskjellige land. Flest kommer fra Tyrkia, Polen, Pakistan, Irak, Afghanistan, Somalia og Iran.

Svært mange av dem bor på Fjell – bydelen som er blitt et bilde på innvandringen i Drammen. Derfor har vi kalt prosjektet «Pepole`s paper på Fjell». Det blir neppe det endelige navnet.

Planen at Drammens Tidende lanserer en digital hyperlokal utgave med utspring i drabantbyen Fjell, men innvandrere i hele drammensregionen kan bidra. En digital avis under dt.no-paraplyen med om lag 50 prosent brukergenerert innhold. Det vil si at befolkningen selv bidrar med innhold i tillegg til de sakene vi selv skriver i Drammens Tidende.

Det er ikke snakk om å «gjemme bort» stoffet på en egen nettside selv om vi trolig lager en ny digital avis. Mye av stoffet blir med videre til vår hovedside dt.no og derfra til papiravisen. Dette er stoff som i stor grad angår oss alle.

En viktig del av jobben blir å finne de skriveføre og engasjerte som selv kan legge inn aktuelle saker. Dette skal være den lokale avisen som leverer stoff som er nært og nyttig, men den skal også være en arena for informasjon og debatt. Og kritisk journalistikk.

Altså ikke så annerledes enn en hvilken som helst annen avis, bortsett fra at vi ønsker å lage en avis med mer innhold fra leserne. Det gjør vi også med tanke på senere rekruttering av journalister til vår hovedredaksjon, samt finne flere stemmer til debattspaltene våre.

Under emneknaggen #byggebruer gikk vi rett etter terroren i Danmark ut og etterlyste debatt om hvordan vi kan forebygge radikalisering. Flere har svart og det er vi stolte av. Takk for det. Fortsett å skrive til oss.

Så vil vi understreke at vi på ingen måte planlegger en tannløs dekning av innvandringen i Drammen. Vi tar ikke for gitt at integreringen har vært så vellykket. Bydelen Fjell har lavest levekår i Drammen, og vi vet at unge menn fra Drammen har vervet seg som fremmedkrigere.

Vi er sikre på at vi må skrive mer om både de positive og negative konsekvensene av innvandringen i vår by.

Samfunn utvikles til det bedre når meninger brytes og kritikkverdige forhold belyses, også om ømtålige og krevende områder som dette.

I tiden framover skal vi detaljplanlegge mer rundt denne satsingen. Vi oppfordrer engasjerte lesere til å kontakte oss dersom dere har ideer eller innspill.

Les flere meninger her!