Tre minutter kortere reisetid for gjennomgangstrafikk kan ikke trumfe alle hensyn til gode bomiljø, vern av matjord, natur og kulturminner.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerOslofjordtunnelen og E134 gjennom Lier blir en viktig veiforbindelse på tvers av Viken der vi må forvente mye gjennomgangstrafikk, ikke minst med tungtransport. Denne gjennomgangstrafikken bør bidra til å betale for en veiløsning som Liers innbyggere kan leve med.

Statens vegvesen (SVV) har lagt fram forslag til planprogram for E134 gjennom Lier, og har tatt Viker-alternativet med veien i tunnel ut av videre planlegging.

Statens vegvesen legger til grunn en samfunnsøkonomisk analyse der det ser ut som reisetid er det eneste som betyr noe. Dette stiller Venstre seg kritiske til og vil ta opp kampen for Viker-alternativet.

BAKGRUNN

Etter mange år med debatt ble politikerne i Lier enige om samlet å satse på Viker-alternativet når E134 skal føres fra Oslofjordtunnelen og helt fram til E18. Da Statens Vegvesen for kort tid siden offentliggjorde sine planer, var Viker-alternativet ikke med blant de traséene som skal utredes.

Jorda i Lier er viktig for matproduksjonen i Norge. Tre minutter kortere reisetid for gjennomgangstrafikken fra Oslofjordtunnelen gjennom Lier kan ikke trumfe alle hensyn til gode bomiljø, vern av matjord, natur og kulturminner.

En firefelts motorvei tvers gjennom Lier vil stykke opp et av Norges mest fruktbare jordbruksområder i småbiter. Områdene inneholder også Gullaug skole, gravhauger, St. Hallvards brønn, naturreservat i enden av Lierelva og hekkeområder for viper.

Verdien av og prisen på noe er to forskjellige ting. Dersom bomiljø, matjord, natur og kulturminner verdsettes høyere i samferdselsplanlegging, vil tunnelalternativer være reelle alternativer flere steder enn Lier. Det er en stor utfordring at verdier som ikke har en konkret prislapp i kroner og øre alltid taper i analyser og planlegging.

LES OHGSÅ: Vil kreve full utredning av Viker-korridoren: Nei er ikke et alternativ

En ny motorvei tvers over ytre Lier vil danne en ny barriere som stykker opp og deler det som i dag er gode lokalmiljø.

All erfaring tilser at når landbruksjord stykkes opp og deles i småbiter, er det bare tidsspørsmål før de bygges ned og forsvinner. Å redusere ytre Lier til grønne småbiter mellom motorveier har store konsekvenser for samfunnet og for alle som bor i Lier. Vi kan ikke se hvordan er dette er tatt med i regnestykket. Som innbyggere og folkevalgte i Lier så har vi krav på å få svar på dette.

Utbyggingen av E134 har stor betydning for hele Lier. Områdene som skal utvikles langs Lierstranda og på Gullaug-halvøya avventer plasseringen av den nye E134.

Venstre vil at all utbygging i ytre Lier skal være klimanøytral. Venstre ønsker en moderat utbygging, som ikke er bilbasert og med strandsonen tilgjengelig for allmennheten.

Vår jobb som politikere handler om å sikre gode lokalmiljø, også for dem som bor langs veien i dag. SVVs analyser er, så vidt vi vet, basert på dagens trafikktall. Det gir lite mening, all den tid vi vet at et nytt løp i Oslofjordtunnelen er under planlegging, og vi må forvente at gjennomgangstrafikken på E134 da øker.

LES OGSÅ: Vraker Viker – vil utrede Huseby

To av tre alternativer som SVV har lagt fram innebærer bortfall av lokalveien Røykenveien. Med Viker-alternativet kan Røykenvegen bli en miljøgate med lavere fartsgrense, kollektivtrasé og sykkelveier, ikke gjennomgangstrafikk med køer av biler. Vi vil ha lokalveien vår tilbake. Det er på tide å prioritere kollektiv, gange og sykkel.

Oslofjordtunnelen og E134 gjennom Lier blir en viktig veiforbindelse på tvers av Viken der vi må forvente mye gjennomgangstrafikk, ikke minst med tungtransport. Denne gjennomgangstrafikken bør bidra til å betale for en veiløsning som Liers innbyggere kan leve med. Det er å slippe å stå i kø gjennom Oslo de betaler for. Og det er rimelig at det er de som betaler, ikke Liers innbyggere.

Jon Gunnes, Venstres representant i transportkomiteen på Stortinget, deler vår bekymring for at det å ta vare på natur, matjord, kulturminner og nærmiljø ikke blir tillagt nok vekt i store samferdselsprosjekter. Stat og fylke skal spille på lag med kommunene om god samfunnsutvikling. Kommunen har det overordnede ansvaret for arealpolitikk og samfunnsutviklingen, det kan ikke staten ta lett på. Vi er enige om å ta hensyn til mer enn bare korteste reisetid på veien.

Venstre mener at å bygge E134 i tunnel i Viker-alternativet er helt avgjørende for at det skal være bra å bo i Lier i framtida. Det blir dyrere i kroner og øre enn de andre alternativene, men vi mener det er verdt det. Vi bør ta en reell diskusjon om å akseptere høyere bompenger på denne strekningen for å få veien i tunnel til Viker. Det fortjener Liers innbyggere, det er å være på lag med framtida.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags