Til onsdagens møte i formannskapet Øvre Eiker forelå det en invitasjon fra ordførerne i Svelvik og Drammen til et drøftingsmøte angående kommunereformen. Til dette møtet var Hurum, Lier. Øvre og Nedre Eiker invitert. På formannskapets møte stilte ordfører i Svelvik og gruppeleder for Ap i Drammen og orienterte om prosessen.

Etter orienteringen ba vår ordfører om formannskapets innstilling til å delta i drøftingen sammen med de nevnte kommunene. Høyre var raskt ute med å hevde at vi hadde alt å tjene på å delta og ikke stå på sidelinjen i prosessen, og foreslo at vi skulle nedsette et forhandlingsutvalg!

LES OGSÅ: Påstanden om uredelighet kan jeg ikke akseptere

Dette ble momentant avvist av både Sp ved meg og Ap ved gruppeleder Jørgen Firing. Forslaget fra Høyre skapte en til dels het debatt. Fra opposisjonen sa vi klart at vi har ingen ting å forhandle om! Vi har konkludert med at Øvre Eiker kan klare seg godt alene. Dette har hele kommunestyret sagt offentlig i klartekst.

Høyres forslag viser hva vi har fryktet: De har ikke landet denne saken.

LES OGSÅ: Kommunereform: Narrespill i Nedre Eiker?

Varaordfører Sveaas henviser til det nye inntektssystemet for kommunene som viser økonomisk tap for Øvre Eiker. Han erkjenner med beklagelse at den regjering han støtter har endret spillereglene underveis i prosessen.  Da vi startet utredningen om kommunereformen i Øvre Eiker hadde vi en klar føring som sa at kommuner på vår størrelse med ca. 20.000 innbyggere hadde gode forutsetninger for å bestå som egen kommune. Med statsråd Sanners nye inntektsforslag ligger vi an til å tape flere millioner. Men dette inntektssystemet er ikke vedtatt og kan bli justert av Stortinget.

Saken endte med at det ble forslått å delta i sonderinger, som observatører. For Senterpartiets del valgte vi å støtte dette da vi innså at det ville være uklokt å stå utenfor samtalene, uten å kunne tilkjennegi våre synspunkt.

LES OGSÅ: Kommunereformen: Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får!

Vi går altså ikke inn i forhandlinger (slik oppslaget i Drammens Tidende kunne tyde på), men velger å delta for å  lytte til hva andre (især Nedre Eiker) sier og gjør. Vi står fast på vårt standpunkt som vi gikk til valg på: Øvre Eiker fortsetter som egen kommune.

Dersom statsråd Sanner med økonomisk eller annen form for pisk tvinger oss til å slå oss sammen med andre, befinner vi oss i en ny situasjon.

FLERE MENINGER:

* Kjære Finn Sjuve

* Flere utredninger gir ikke større tomt!

* Nytt sykehus: Bygg smart!