«Jeg har kommet så langt i livet at jeg dessverre ikke orker det samme som før. Jeg vil bo hjemme hos meg selv, men nå trenger jeg mye hjelp fra familien. Det er vanskelig å be dem om hjelp, og de har flere ganger antydet at jeg må kontakte kommunen.

Jeg vil ikke være til bry for samfunnet, og jeg vet heller ikke hva jeg kan få hjelp til.»  

Du er ikke den eneste som er bekymret for dette. Heldigvis er det mange som er glad de tok det vanskelige skrittet å be om hjelp. Ansatte i kommunen er til for oss innbyggere, ikke omvendt. Husk også at de bare kommer med forslag.

Det er du som bestemmer om du vil ta imot tilbudet eller ikke.

Dette er pasient- og brukerombudet

  • Det er et Pasient- og brukerombudskontor i hvert fylke
  • Vi gir råd og veiledning om pasient- og brukerrettigheter – både i kommunene og i sykehusene
  • Vi hjelper deg å skrive og formidle spørsmål og klager
  • Vi kan være med på dialogmøter for å finne gode løsninger for deg
  • Du får gratis hjelp hos ombudet
  • Du kan ta kontakt anonymt
  • Vi har taushetsplikt
  • Vi avgjør ikke saker og har ingen sanksjonsmyndighet

 

Regelen om hjelp i hjemmet finner vi i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a. Du trenger ikke være syk for å ha rett til hjelp.

Det kan være nok at du ikke har de samme kreftene som før, eller at alderen gir deg utfordringer i dagliglivet.

Hjemmetjenestene deles i to grupper: «Helsetjenester i hjemmet» og «praktisk bistand». Det kan dreie seg om hjelp til medisinering, sårstell og personlig hygiene som dusjing, hårvask, barbering, og av- og påkledning. Du kan også få hjelp til dagliglivets gjøremål, for eksempel hjelp til innkjøp og tilberedning/levering av mat, vask av klær, og rengjøring av bolig.

Noen trenger også hjelp til å stå opp om morgenen, betale regninger på internett, lade mobiltelefonen, gå i butikker og møte til avtaler, for eksempel lege.

For å ha rett til disse tjenestene må du ha behov for hjelp. Det vil si at du ikke klarer det selv. Det må også være nødvendig å få hjelp til akkurat dette. Hagearbeid er ikke nødvendig, selv om det er viktig for deg. Det samme er tilfelle med stryking av tøy. Det er ikke nødvendig at sengetøyet er strøket, men noen klesplagg må av og til strykes, og da kan du få hjelp til det. Snømåking kan du også få hjelp til om det er nødvendig for å komme deg inn og ut av boligen, men alminnelig snømåking gjennom vinteren må du betale for privat.

Oppgaver som normalt utføres av håndverkere får du ikke hjelp til fra kommunen.

Tjenestene skal alltid ha god kvalitet, gis til riktig tid og så ofte det er nødvendig. De kommunale tjenestene vil aldri erstatte alt du gjorde selv. Mange er uenig med kommunen i hva som regnes som «godt nok».   Det er ingen fast standard når det gjelder renhold.  Hver 3. uke kan være helt greit for noen. For andre er ikke dette nok, for eksempel om du bruker rullestol eller har helsemessige utfordringer. Bad og toalett må også som regel vaskes oftere.  

Når du tar kontakt med kommunen, vil en saksbehandler i samarbeid med deg, finne ut hva du trenger hjelp til. 

Det er viktig at du er åpen og ærlig rundt det du ikke klarer. Saksbehandlerne du møter er profesjonelle fagpersoner, og de ønsker å hjelpe deg slik at du kan bo hjemme så lenge som mulig. Når saken er ferdig vurdert, får du et vedtak fra kommunen hvor det står hva du får tilbud om, eller hva du har fått avslag på. Vi hos Pasient- og brukerombudet hjelper deg med å sette opp en klage om du ikke er fornøyd med tilbudet fra kommunen.  Vi gir deg også informasjon som gjør at du unngår å sende inn en klage vi vet ikke fører fram. Noen av de tjenestene jeg har nevnt, kan kommunen kreve betaling for. Dette får du beskjed om.  

Kommunen gir deg mer informasjon og hjelp med søknaden.

Har du spørsmål til pasientombudet?

Pasient- og brukerombudet mener det er viktig at du vet hvilke rettigheter du har som pasient eller bruker. Kunnskap gjør det lettere for deg å kontakte hjelpeapparatet og vite hva du har rett til eller hva du kan be om når ting er uklart eller vanskelig. Vi vil derfor svare på spørsmål og problemstillinger som gjelder helse- og omsorgstjenestene her i avisen. Har du spørsmål? Send dem til oss på e-post: [email protected] eller i brev.  Mer generell informasjon finner du på www.pasientogbrukerombudet.no