Kjære Per Arne Dahl,

Takk for at du etter 13 år avklarte synspunktet ditt når det gjelder spørsmålet om kirkelig vigsel for to av samme kjønn. Vi er mange som har ventet på lenge på det. Det er imidlertid flere aspekter det er verdt å sette spørsmålstegn ved i din uttalelse.

Jeg vil kort kommentere noen av disse og stille deg et par spørsmål.

Du skriver at vi må respektere at kirken har to syn i dette spørsmålet. Fint. Er det ikke da naturlig at du også går inn for liturgi forlikekjønnet vigsel? Hvis kirken skal kunne leve med to syn må dette også vise seg i praksis.

Da blir mitt første spørsmål til deg: Hvordan vil du legge til rette for at mennesker med homofil legning skal få kirkelig vigsel i ditt bispedømme?

Diskriminering er og blir i strid med evangeliet, uansett. Vi må aldri diskriminere noen til å bli annenrangs mennesker, slik at de ikke får tilgang på de samme rettigheter og ordninger som oss andre . Man kan ikke definere noen ut og noen inn basert på kjønn, etnisitet eller hudfarge.

For meg er det uforståelig at noen i kirka vil ha to ulike ordninger avhengig av seksuell legning. Hvordan kan du som kirkeleder forsvare at kirka skal tillate diskriminering?

Det er helt uforståelig for meg at kirka bare vil akseptere kjærlighet mellom heterofile.

Vi må heie på kjærlighetens kraft hos alle mennesker, både i parforhold, og i samfunnet for øvrig. Det må være et ønske at alle mennesker skal få oppleve kjærlighet. Det er uforståelig at kirka ikke går i front for å lage gode og likeverdige ordninger som understreker kjærlighetens forpliktelse og velsignelse både for heterofile og homofile.

Kan du ikke være litt rausere på Vårherres vegne?

Du pleier avslutte dine hilsninger med å skrive: «Max Bless». Veldig fint, men det gjelder tydeligvis ikke for de homofile?

Jeg har i grunn bare en ting å si: Skjerp deg!


 

LES OGSÅ: