Jeg viser tilleder i DT 13. mai.Den 17. desember behandlet Stortinget justisbudsjettet for 2016. Ap og Sp hadde penger til oppstart av nytt tinghus, men ble nedstemt. Jeg hadde ordet tre ganger i den debatten, de to siste om tinghus.

Høyres Anders Werp, nestleder i justiskomiteen, hadde prøvd seg på en unnamanøver i media om at penger skulle kunne komme i revidert.

Jeg utfordret både ham og justisministeren på den rare budsjettpraksisen at penger man i desember 2015 ikke har til å bevilge for 2016, vet man allerede i desember 2015 at man vil ha i mai 2016. Da kunne man jo bare bevilget i desember 2015 med forutsetning om utbetaling annet halvår 2016.

Verken Werp eller justisminister Anders Anundsen svarte på det.

Det var jo bare lureri. Det ser vi nå, med mindre de nå finner pengene under behandling av revidert.

Jeg fikk jo ellers så hatten passet av Werp da jeg ba ham bruke sin innflytelse for politidistrikt Drammen, for slikt drev jo ikke han med.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Lenger i arbeid for et bedre liv

* Gnist av liv

* Et tydelig råd fra de få

* Overdimensjonert narkorazzia mot russen