Gå til sidens hovedinnhold

Kontantstøtten er integreringsfiendtlig

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bor du i Norge skal du kunne norsk, ta utdanning og komme deg ut i arbeid. At sysselsettingsgraden blant innvandrerkvinner er så lav i byen vår er uakseptabelt. At nesten 60 % av byens innvandrerkvinner er utenfor arbeidslivet er uakseptabelt. At barn født i Norge begynner i skolen uten å kunne norsk er uakseptabelt. I Norge må vi alle bidra for at velferdssamfunnet skal være bærekraftig. Arbeidslinja er grunnmuren i den norske modellen.

Samtidig ligger Drammen i toppsjiktet når det kommer til utbetaling av kontantstøtte. Faktisk er det slik at det utbetaltes kontantstøtte til mer enn 50 % av byens barn med innvandrerbakgrunn.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER.

Paradoksalt nok både videreføres- og styrkes denne ordningen selv om vi nå har FRP-statsråder med ansvar for både likestilling og integrering. FRP liker å fremheve seg selv som et parti for integrering, men viser bemerkelsesverdig lite handlekraft når det kommer til å skulle gjøre nødvendige- og virkningsfulle endringer.

Med Frp i regjering belønner vi innvandrerfamilier for å stå utenfor arbeidslivet og for å la være å sende barna i barnehage.

LES OGSÅ: Kontantstøtte riktig og viktig

I stedet for å ta sikte på å avvikle denne integrerings- og likestillingsfiendtlige ordningen, har regjeringen gått inn for å øke kontantstøtten fra 6 000 til 7 500 kroner per måned. Det er en økning på hele 25 %. Samtidig må en småbarnsfamilie, hvor foreldrene står i arbeid og bidrar til fellesskapet, betale opp mot 3 000 kroner i måneden for en barnehageplass. Og mens mange foreldre i arbeid i år har måttet ta til takke med en lønnsvekst på rundt 3 %, belønnes altså de som selv velger å stå utenfor arbeidslivet med en økning på 25 %. Det er verken god integrerings- eller likestillingspolitikk.

Baksiden av medaljen er for øvrig at selv om kontantstøtten kan virke lukrativ på kort sikt, er den for mange en fattigdomsfelle på lengre sikt.

LES OGSÅ: Likestillingsbom fra KrF

Først og fremst for foreldrene som mister verdifull arbeidslivserfaring, ettersom grunnlaget for en god familieøkonomi i Norge er at begge foreldrene står i arbeid, men også for barna som kan oppleve at det blir vanskeligere å komme i arbeid dersom de forsinkes i norskopplæringen.

Drammen Arbeiderparti foreslo derfor at bystyret skulle gå inn for et lokalt pilotprosjekt hvor ordningen med kontantstøtte avvikles, og midlene i stedet øremerkes til integreringsarbeid.

LES OGSÅ: Ap ønsker å gjøre Drammen mindre attraktiv for småbarnsfamilier

Dessverre stemte Høyre og Frp ned forslaget. Dette til tross for at nesten samtlige partier uttalte at de mener kontantstøtten er utfordrende å ta stilling til. Spesielt skuffende er det at også Miljøpartiet de Grønne stemte mot forslaget.

Drammen Arbeiderparti står imidlertid fast ved at det er arbeidslinja som skal gjelde, også i Drammen, og det å kunne norsk- og komme raskt i gang med norskopplæringen er en forutsetning for lykkes i det norske samfunnet.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* Punktum finale

* Dyrevelferd – et felles ansvar

* Saklig debatt er bra!

Kommentarer til denne saken