Jeg er ikke overrasket over at Lise Christoffersen og Ap foreslår forbud som løsning på overbruk av innleie av arbeidskraft.

Ap har alltid hatt en usvikelig tro på at forbud er svaret i vanskelige saker.

LES INNLEGGET FRA LISE CHRISTOFFERSEN HER:  Vi vil ha midlertidig forbud mot innleie nå

Problemet er bare at partiet i spørsmålet om innleie velger å se bort fra at forbudslinja sannsynligvis vil ha en rekke negative konsekvenser.

Faste ansettelser er og skal fortsatt være hovedregelen i arbeidslivet.

La det ikke være noen tvil om det. Generelt er ikke innslaget av innleie stort i arbeidsmarkedet. 1,5-2 prosent av alle årsverk utføres av innleide fra bemanningsforetak. Jeg er likevel enig med Christoffersen i at bruken av innleie innen enkelte bransjer og i noen geografiske områder er for stor. Først og fremst er det et problem i byggenæringen i Oslo og Akershus. Jeg er derfor opptatt av å finne løsninger som begrenser bruken av innleie der dette er blitt et problem.

Samtidig som vi ønsker å redusere bruken av innleie i enkelte bransjer, må vi også ivareta bedriftenes behov for å leie inn arbeidskraft for å ta unna «topper» når ordrebøkene er fulle, eller ved sykdom eller annet lovlig fravær i bedriften.

Et forbud mot innleie, slik Ap ønsker, vil ikke nødvendigvis være noen god løsning for arbeidstakerne. Når ordrebøkene er tomme, og nye oppdrag lar vente på seg, kan det bety at arbeidstakere må permitteres eller sies opp. I verste fall fører det til at bedriftene lar være å ansette folk som ellers ville fått jobb via et innleie. Det ønsker vi ikke. Hvis arbeidsmarkedet skal fungere, må vi sikre en viss grad av fleksibilitet. Vi har derfor bedt om innspill på et forslag om å ha en form for kvote for antall innleide i virksomheten. Det har vært ulike synspunkter på hvilke tiltak som er hensiktsmessige. Jeg ønsker derfor å vurdere mulige alternativer i dialog med partene i arbeidslivet.

Regjeringen ønsker også en presisering av begrepet «fast ansettelse» i arbeidsmiljøloven, slik at alle faste ansettelser får et reelt innhold og sikrer arbeidstakerne stor grad av forutsigbarhet for arbeidsmengde.

I tillegg foreslo vi en ny hjemmel for midlertidig ansatte i bemanningsbyråer – når arbeidstaker skal leies ut til reelle vikariater. Når høringsinnspillene er ferdig behandlet, legger regjeringen fram de endelige forslagene.

Christoffersen unnlater også å fortelle at mange går over i fast jobb, etter først å ha vært innleid.

Tidligere undersøkelser viser nemlig at i overkant av 40 prosent av de innleide gikk rett over til ordinær fast jobb. Det er relativt vanlig at innleide arbeidstakere oppnår ansettelse i virksomheten de leies inn til. Det forteller meg at for mange arbeidstakere er innleie et springbrett til fast ansettelse. Vi vet også at om lag 40 prosent av de innleide kommer fra arbeidsledighet. For disse er ikke alternativet til innleie fast jobb; alternativet er arbeidsledighet.

Det må da være bedre at folk jobber som innleid arbeidskraft, enn at de ikke har jobb i det hele tatt.

LES OGSÅ: Oppsagt får halv million i erstatning