Mangfold i arbeidslivet

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerArbeidslivet har vært gjennom markante endringer de siste tiårene. Endringer i rammebetingelsene, organisasjonsstrukturer, med mer mål- og resultatstyring og ikke minst; økte krav til medarbeidere. Samtidig er heldigvis arbeidslivet blitt påvirket av blant annet arbeidsinnvandrere, og mennesker med nedsatt funksjonsevne som har fått mange flere rettigheter i arbeidslivet. Diskrimineringsloven skal sørge for at vi ikke blir diskriminert på grunn av kjønn, graviditet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, og seksuell legning.

Mangfold i arbeidslivet og samfunnet er viktig. Mangfold handler ikke bare om innvandrere og kultur, men i like stor grad om å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne eller seksuell legning i arbeidslivet.

LES OGSÅ: Avdekket 58 brudd

Noen av de viktigste grunnene til at det norske samfunnet fungerer relativt godt, er nettopp fordi demokratiet, ytringsfriheten og tillit står høyt. Disse rettighetene gir deg og meg retten til å være oss selv, og sikrer samtidig verdiskaping, fordeling og færre konflikter.

Gjennom grunnleggende rettigheter sikres også grunnleggende holdninger som vi har med oss gjennom skolen, idretten, kulturarenaene, politikken og arbeidslivet. Vi har et vern gjennom diskrimineringsloven, men grunnlaget for mangfold og tillit skapes gjennom hele samfunnsløpet.

Åpenhet, toleranse og nysgjerrighet er viktige elementer som er med på å skape et grunnlag for kreativitet og innovasjon i næringslivet. Organisasjoner som jobber bevisst med mangfold gjennom ledelse og kultur gjør det mye bedre enn de som ikke gjør det.

Stormberg er et godt eksempel på en bedrift som er opptatt av mangfold og inkludering i arbeidslivet. De ansetter mennesker med hull i CV-en, mennesker som har sonet og flyktninger. Verdivalg som også vil bidra til verdiskaping.

Høyre skal være det partiet som først åpner dørene for gode initiativer og bidrar til tilrettelegging for bedrifter, frivillige organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til økt mangfold i arbeidslivet. For Høyre er mangfold et av de bærende elementene i arbeidslivet, som også vil være viktig for fremtidens samfunn – fra lokalt til nasjonalt plan.

Sist, men ikke minst skal den norske kulturarven og de grunnleggende menneskerettighetene ligge til grunn.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags