Bompenger, miljø og rettferdighet

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Mange av oss er opptatt av miljøet, og mange av oss er opptatt av rettferdighet. For SV er dette sjølve pilarene. Da er det nærliggende å tenke seg at byvekstavtalene omkring i landet, der bompenger inngår sånn som Buskerudbypakke 2, er et uløselig dilemma for et parti som SV, siden vi ønsker både bedre miljø (klimatiltak) og mer rettferdig fordeling av makt og rikdom her i landet. Jeg skal forklare hvorfor dette ikke er noe dilemma om en ser politikken i sammenheng.

Aller først: restriksjoner på personbiltrafikken (bompenger og annet) samtidig med store tilskudd til kollektive løsninger er eneste vei til å nå målet om nullvekst av biler i sentrum.

Det er det byvekstavtalene innebærer. Jeg kom nettopp tilbake fra komitéreise i Nord-Norge. Også der er disse pakkene på full fart inn i flere mellomstore byer. Ja, til og med Hammerfest er godt i gang, ved siden av Bodø, Tromsø, Harstad og andre. Det er da motstanden mot Buskerudbypakka kommer i et underlig lys.

Ingen byer av tilsvarende størrelse som Drammen og omegn har unngått bommer for å løse trafikkproblemene.

Så det sårbare punktet, spesielt for SV: urettferdigheten i at dagpendlere med bil og barnefamilier i kjøring til og fra fritidsaktiviteter og handel blir rammet hardt. Dessuten forskjellen i geografi og bosetningsmønster.

Det er slett ikke over alt en har alternativ til bilen.

Ja, bompenger svir, og det er faktisk hensikten ...

Vel, de fleste steder har en alternativ på deler av arbeidsreisa. Dvs, at man kan ta bil til nærmeste togstasjon/busstasjon med pendlerparkering. Dessuten, en rimelig elbil ville gitt store avgiftslettelser, og lave bomtakster.

Men likevel, det vil fortsatt være en del som står igjen som «tapere» på bomavgiftene.

Jeg tenker spesielt på barnefamilier, der foreldrene pendler og objektivt vurdert er avhengig av bil. Kanskje er de i gjennomsnittlig eller lavere inntektsnivå. Det er da jeg har en stor oppfordring eller bønn til dem som sorterer sin stemmegivning ut fra synet på bomavgifter hos de ulike partiene: se hvordan partienes totale politikk slår ut for familien!

SV kan stå med ryggen rak og si: Ja, bompenger svir, og det er faktisk hensikten – for å endre folks atferd.

Aller verst har det vært for meg å se på nært hold hvordan Frp har talt med to tunger ...

Samtidig plusser vi godt på for kollektivtransport i våre alternative budsjetter. Men først og fremst, dere får igjen flerfoldig gjennom skatteprofilen, der vi gir skattelettelser til de med normale og lave lønninger, mens vi skjerper inn på de høytlønte. Vi ønsker lave priser i barnehagen, SFO osv. (og friplasser til de aller vanskeligstilte). Vi vil fase inn tannlegebehandling som del av det øvrige helsevesen – altså gratis med lave egenandeler. Det er alle disse punktene som gjør at barnefamilier og lavinntektsgrupper ville komme ut i et kjempestort pluss – til tross for bompenger som gjør byen triveligere, mer åpen og framkommelig og lufta uskadelig å puste i. Er det nødvendig å ramse opp høyrepartienes skatteprofil og opplegg som øker forskjellene her i landet? Det er dette totalbildet folk bør ha i bakhodet når de skal stemme ut fra familieøkonomi – samtidig som de støtter en miljøvennlig politikk.

Aller verst har det vært for meg å se på nært hold hvordan Frp har talt med to tunger det året jeg nå har sittet på Tinget.

De er liksom imot bompenger lokalt (for å fri til folk), men stemmer for alle bompenger i stortingssalen. Angivelig fordi de må bøye seg for et flertall i regjeringa. Jeg tror de er lykkelige over å kunne si det, og ikke må styre skuta aleine.

Jeg har nemlig til overs å høre hva Frp vil skjære ned på dersom all finansiering skulle skje over statsbudsjettet. Hvilke velferdsgoder ville de ta fra? Og hvordan hadde trafikkaoset vært i alle eksosfylte bysentra?

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken