Får alle barn i Drammen delta?

Foto:

Av
DEL

MeningerI Norge deltar de aller fleste barn og unge på fritidsaktiviteter, men langt fra alle. 

Barrierene som gjør at mange barn ikke deltar på fritidsaktiviteter er blant annet penger, fordommer, mangel på informasjon og tilrettelegging. Hvilke barn som støter på disse hindringene er ikke tilfeldig. 

Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til lek og fritid, uansett hvem de er og hvor de kommer fra.

Fritidserklæringen som regjeringen har initiert slår fast at alle barn og ungdom i Norge skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Frivilligheten alene kan ikke sikre at det går i oppfyllelse.

Drammen kommune skal oppfylle Fritidserklæringen, og sørge for at alle barn får delta.

På fritidsarenaen treffer barn venner, bygger nettverk, finner ut av interesser og utvikler evner. Barn deltar på fotball, dans, korps, speider, turn eller ishockey. De er aktive på fritidsklubben, og de opplever mestring og har det gøy. Dette er positivt for barnas helse og bra for oss som samfunn. Derfor er det så viktig at alle barn får være med!

For et drøyt år siden ble det imidlertid kjent at Drammen toppet barnefattigdomsstatistikkene blant storbyene i Norge.

I Drammen kommune bor det barn med funksjonsnedsettelser som møter på ulike hindringer for å kunne delta på lik linje med andre barn. Barn og unge som er nye i Norge og som blir bosatt i Drammen, får ikke alltid informasjon på et språk de eller foreldrene forstår. De får ikke vite om mulighetene til å delta. Barn vi har snakket med forteller at «det å være fattig i rike Norge er flaut og vanskelig». Andre vi har snakket med forteller at de har mistet venner fordi de ikke har mulighet til å gjøre de samme tingene som andre barn.

Noen sier at de later som de ikke har lyst til å spille fotball, eller gå i en bursdag, fordi de vet at foreldrene ikke har penger til å betale for det. Disse barna vet hvordan det er å ikke være en del av fellesskapet.

I år feirer Redd Barna Drammen ti år med tiltak og aktivitetstilbud for å fange opp noen av disse barna. Gjennom ti fine år har vi gjort alt fra innsamlinger til stands til appeller, tilbudt båtturer, gårdsbesøk, leksehjelp og temakvelder. Vi har arrangert Halloweenfeiringer, påskeaktiviteter, juletrefester og Lekelandbesøk. Vi har gjort Redd Barnas Rettighetsløp til fast innslag på Fjell bydelsdag. Vi har delt ut gratisbilletter til Godsetkamper så hele familier som ellers ikke har mulighet kan delta. Vi har gått i samarbeid med PRESS, så vi kan gjøre enda mer. 

Vi er en gjeng som helt frivillig, gjennom mange år, har brukt utallige timer for å gjøre noe vi synes er viktig – og som gir oss noe viktig tilbake. Vi er langt fra de eneste i Drammen som gjør nettopp det.

Det vi driver med er imidlertid å sette plasterlapper på et større sår. Små, frivillige grupper som vår får ikke gjort noe med årsakene til at det såret ikke gror. Skal såret leges, må det strukturelle endringer til.

Da vi startet i 2008, drev vi en gruppe med jevnlige aktivitetstilbud. Vi har leid hos Røde Kors, lånt rom på Brandenga skole, hatt lagerplass på G60 og fått leie lokaler på Mangfoldhuset til en slikk og ingenting.

Store happenings er det lett å søke midler til, men de 500 kronene Mangfoldhuset tar i måneden er det få muligheter til å få dekka. Bl.a. derfor har vi de senere årene primært hatt arrangementer nå og da, selv om vi vet at behovet for jevnlige aktivitetstilbud stadig er stort. 

Vi vet at Drammen allerede har flere gode tiltak på plass. Blant annet tilrettelagt fritid og støttekontakttjenesten, slik at barn og unge med funksjonsvansker kan delta på kultur- og fritidsaktiviteter de selv ønsker.

Kulturhuset G60 for ungdom over 13 år, hvor de kan møte venner, spille spill, lage film, danse og bli med på kreative kurs eller gå på konserter. Samt gratis karatetrening, dansekurs, ungdomskafé og ungdomsklubb, for å nevne noen.

Kjære Drammen kommune, så lenge vi trengs til å gjøre det vi gjør nå, er det imidlertid ikke godt nok.

Barrierene som står i veien for at alle barn får delta, kan dere gjøre noe med. Fortsett å lage gratis møteplasser for barn og ungdom, utarbeid økonomiske støtteordninger som gir barn fra familier med dårlig økonomi muligheter og gi informasjon om fritidsaktiviteter på flere språk!

Sist, men ikke minst, snakk med barna og ungdommene i kommunen om hva slags utfordringer de møter på, og bli inspirert!

Sammen skaper vi et samfunn som er på lag med alle barn, uansett sosial og økonomisk status, uansett opprinnelsesland, uansett handikap.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags