Livet leves lokalt: – Vi mener lokalmiljøer gir barn og unge trygge oppvekstmiljøer

Av
DEL

LeserbrevSenterpartiet mener levende lokalmiljøer gir barn og unge gode og trygge oppvekstmiljøer hvor de stimuleres til å bruke sine evner og anlegg. Vi må alle bidra for å sikre trygge rammer for oppvekst, lek og læring.

Barnehagene skal ha personale og ressurser nok til å se hvert enkelt barns behov. De skal gis mulighet til å utvikle sine evner og stimuleres til godt samspill barn imellom og med personalet. Vi trenger dyktige fagpersoner som kan avdekke behov for tidlig innsats ovenfor enkelte barn og veilede foresatte.


Senterpartiet vil medvirke til at nye barnehager skal ha et uteleikeområde som stimulerer barna til kreativitet og fantasi som f.eks. å bygge hytte, lage egne leiker m.m.

SFO ordningen må styrkes, viktig med fokus på læring og fysisk aktivitet. SP har tatt til orde for å utvikle SFO som et aktivitetstilbud i samarbeid med lag og foreninger.

Senterpartiet mener god digital kompetanse blant elever og lærere er helt avgjørende for å følge med i utviklingen og fremtiden. Tilrettelegging i skolen for mer praktisk tilnærming med f.eks. Newtonrom er viktig.


Oppgaveutvalget jobber med sin innstilling til kommunestyre om fremtidig skolestruktur i Øvre Eiker. Av respekt for den jobben oppgaveutvalget gjør, vil ikke vi i Senterpartiet uttale oss før resultatet blir lagt fram forhåpentligvis ved årsskiftet. Spent på resultatet er også vi, og at skolebyggene i Øvre Eiker trenger et skikkelig løft, er det ikke tvil om.


Psykisk helse og utenforskap er to områder som må prioriteres. Barn og unge som sliter, må få tidlig innsats. Senterpartiet har og vil fortsette å styrke tilbudet til skolepsykolog og helsesykepleier. Tverrfaglig team er her viktige.

Senterpartiet har over lengre tid tatt til orde for mer samarbeid mellom skole og idretten. Vi mener et tettere samarbeid må utvikles mellom skolene og idretten for å fremme fysisk aktivitet. Vi mener også mer sambruk av lokaler er veien å gå, tomme lokaler er dårlig økonomi. Livet leves lokalt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags