Gå til sidens hovedinnhold

Bompenger er en vond pille som vi må svelge

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Her er et forsøk på et oppsummerende svar og kommentarer til Jon Helgheim (Frp) i DT 24. september og Arne Steffensen i DT. 27. september.

Aller først: takk for en grei debattutveksling om et tema som ofte skaper varme kinn og usaklighet.

Jeg takker for at Helgheim svarer på spørsmålene mine, uansett om det er på hans spesielle vis, og for at Arne Steffensen kaster seg på med sine svar.

Aller først er det vesentlig å si hva som er hensikten med bompenger i byer og bynære strøk, både i Drammen og alle andre større byer i landet:

1) å få ned privatbiltrafikken i sentrum og 2) å få penger til kollektivtrafikk, gang- og sykkelstier og nødvendige veier/utbedringer og 3) å utløse penger fra staten til tiltakene.

Dette må ikke forveksles med utbygging av motorveier mellom byene.

Der er det bare én hensikt: å få inn penger til å bygge veiene! De fleste av disse store motorveiene er SV imot og følgelig bompengene for å finansiere dem. Her må det i stedet satses på jernbane.

Så til bypakkene og byvekstavtalene. Jeg er den første til å si at tilbudet på kollektive løsninger må bli mye bedre.

Det er belønningen som bør serveres innbyggerne når bilisten straffes. Les partienes alternative budsjetter hver høst og se hvem som bevilger mest fra staten til dette!

I ærlighetens navn: det er SV og MDG. Det er i hvert fall ikke Frp!

Når det ikke bevilges nok over statsbudsjettet til storsatsing på kollektive løsninger, og fordi mye av samferdselsoppgavene ligger hos fylkeskommune og kommer, har disse også et stort ansvar.

I tillegg er det et innarbeidet prinsipp at det er forurenser som skal betale for forurensningene og arealet som opptas – i dette tilfelle bilparken.

Tidligere samferdselsminister Solvik-Olsen (Frp) gjentok stadig at partiet egentlig er imot bompenger selv om de på Stortinget alltid stemmer for. Han henviste til at kommuner og fylker ikke behøver å bruke bompenger. Nei vel? Skal de ta pengene fra helse, skoler, fylkesveier?? Folk skal tenke på dette når de hører Frps enkle retorikk, som ofte er dobbeltkommunikasjon.

Lokale budsjetter har selvsagt ikke mulighet for å finansiere sin del av en bypakker uten bompenger.

Enda verre blir økonomien for de kommunene som må sette ned eiendomsskatten – etter regjeringas forslag. Dette er derfor også et svar til Steffensen som mener de ordinære budsjettene (eventuelt finansiert med lån!) skal dekke kostnadene. 

Helgheim er mer rett fram, og ærlig – på sitt inhumane vis:

han vil ta penger fra flyktninger og asylsøkere, dvs. stoppe innvandringen. Så enkelt kan det altså gjøres! Om finansiering av bypakkene skal tas over skatteseddelen, som bl.a. Fellesforbundet, avd. 6 (Molin i DT 27. september) går inn for, vil det selvsagt være mye mer sosialt rettferdig. Det passert oss i SV godt. Men den åpenbare ulempen er at det ikke vil endre folks kjøreatferd i byene. Man vil kjøre bil fortsatt, med køer og korker og elendig byluft som resultat.

Steffensen tar til orde for å forby biltrafikk i byene enkelte dager, eller tider på døgnet. Dette er en modell som Bergen har forsøkt. Det funker delvis, men har åpenbare ulemper.

Mange må ha bil inn i byen av ulike årsaker, og de er villige til å betale bomavgifter for den muligheten. Med forbud må det gis mange dispensasjoner. Stenge gater og områder er noe annet; det kan være veldig effektivt for å få et triveligere og mer framkommelig byrom. 

Jeg er enig med Steffensen og bompengekritikerne i en ting: bompengeinndriving koster penger!

Men det er ikke avskrekkende mye i forhold til totalbudsjettene, oppsetting faktisk under én prosent, mens totalt for all innkreving er det snakk om under 10 prosent. Teknologien vil komme oss til unnsetning om ikke så mange år. Et veiprisingssystem bygd på elektronikk og bilens posisjon vil nok bli betydelig billigere og kunne virke enda mer rettferdig. Det vil kontinuerlig bli fulgt med på denne utviklinga – også i Buskerudbyen.

SV kunne godt ha tenkt seg en av de andre tiltakspakkene, en som ga enda bedre miljøgevinst og ikke var så kostbar.

Her er ikke plass for å komme inn på detaljer om den eller detaljer omkring vedtatte bomplasseringer. Til Steffensens andre spørsmål kan jeg i hvert opplyse at rundt tre milliarder kroner skal brukes på driften av busser og til subsidierende tiltak for å få ned prisene. Det blir blant annet 7000 flere avganger ifølge Buskerudbysekretariatet.

Steffensen spør til slutt hvorfor eldre bilister skal betale bompenger, når de ikke får noe glede av tiltakene.

Et litt underlig spørsmål, kanskje, siden de eldre som kjører bil trolig kan leve noen år til og virkelig få glede av hyppige bussavganger når den tid kommer.

Til slutt, gode drammensere; bommer er det eneste som sammen med sterkt utbygging av kollektive løsninger og gang- og sykkelveier kan løse trafikkproblemene i byen, og skape en triveligere, åpnere og mer framkommelig by.

Den usosiale delen av dette må partiene rette opp ved at barnefamilier og lavinntektsgrupper får igjen som det monner – i den øvrige politikken. Der har SV god samvittighet.

Frp burde ha en svart samvittighet, siden de gir mest skattelette til dem som har mest fra før og fører en politikk der forskjellene øker og nå har skapt 308 milliardærer, opp 38 siste året, ifølge Kapitals årlige oversikt.

Les også

Bystyret vedtok ny bybru - men ingen gangbru

 

Kommentarer til denne saken