Gå til sidens hovedinnhold

Ja til Buskerudbypakke 2

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gro Nyhus og Irene Kildebo skrev i DT Meninger 31. januar og jeg finner det naturlig å korrigere det jeg mener er faktafeil i dette innlegget.

De fleste bileiere, meg selv inkludert, liker ikke å betale bompenger, men etter flere tiår med etterslep på infrastruktur så må vi innse at bompenger er en del av løsningen.

De siste årene har staten brukt langt mer på veier enn det man får i inn fra bileiere.

Når Gro Nyhus og Irene Kildebo skriver at Drammen kommunes problem er gjennomgangstrafikken så er det feil.

Ifølge Urbanet Analyse 58/2015 er mediandistansen på en gjennomsnittsreise 5,5 km og det er så kort at man kan utelukke at gjennomgangstrafikken er den store synderen når man snakker om trafikkmengden. Skal man kjøre fra Konnerud for å handle møbler på Åssiden så er det til sammenligning ca. 9 km. Leser vi Statens vegvesen, trafikkstrømsundersøkelse fra 2015 så er gjennomgangstrafikken 12 %. Resterende trafikk er til/fra Drammen samt interntrafikk i Drammen.

Innbyggere i Røyken, Hurum, Asker og Lier får ingen ny bomring, men det faller på sin egen urimelighet å sammenligne en by som Drammen med landbrukskommuner samt Asker og Bærum. Asker og Bærum er som kjent heller ikke en del av Buskerudbyen. Jeg nevner likevel at Bærum allerede har sin egen bomring.

Innbyggere i for eksempel Lier må betale bompenger med det samme de passerer grensen til Drammen og er på den måten med på spleiselaget. Med tid og stunder vil ny E18 mot Oslo bli bygget og da skal vi i Lier også være med på å betale bompenger hvis vi skal i den retningen. Mange på Reistad jobber i retning hovedstaden og kommer til å bruke en god del penger på ny E18. Når nye RV23 fra Spikkestad til Lier står klar, blir det nok en bom i Lier. Alle kommuner som er en del av buskerudby-prosjektet er forpliktet til det samme målet som Drammen hva gjelder biltrafikk. Gjennom Buskerudbypakke 2 så vil busstilbudet i Lier bli betraktelig bedre og legger et bedre grunnlag for at flere kan reise kollektivt.

Lier Høyre har lagt press på fylkeskommunen og Brakar for å få en matebuss til jernbanestasjonen. I dag er det ikke offentlig kommunikasjon til stasjonen. Bussen som kjører forbi stasjonen bommer på togene med få minutter.

Når det i innlegget blir ytret at det i nabokommunene «kun er noen skarve retningslinjer i arealplanleggingen som ingen følger» så er det naturlig for meg å korrigere dette.

Jeg kan for eksempel nevne at i Lier blir de store utbyggingene på Gullaug og Lierstranda med ny togstasjon. Begge stedene har glimrende utgangspunkt for god offentlig transport.

I tillegg er det utbygging på Lierskogen med kort vei til både 71- og 169-bussen. Her har vi allerede pendlerparkering på plass. Det skal også bygges ut på tomten til det som tidligere var Lier sykehus. Her blir det kort vei til busser og kommunesenter.

Landbrukskommuner som Lier har også et annet viktig moment å ta hensyn til ved utbygging: dyrkbar mark.

Vi har ikke et klart definert sentrum slik Drammen har i og med at bosetningen er spredd over en stor kommune. Kommunen klarer likevel å legge til rette for at det bygges i rimelig nærhet til offentlig kommunikasjon. Kommunen har over lengre tid gjort det godt i NHOs rangering over næringsvennlige kommuner og det er et variert næringsliv i Lier. Dette gjør at mange kan jobbe innenfor kommunens grenser.

Jeg vet ikke hvilke tall forfatterne sikter til når de skriver at veksten blir den samme, om ikke høyere, i Lier.

En titt på sidene til SSB viser at Lier vil ha en beregnet befolkningsøkning fra 2017 til 2040 på 8264 personer og dagens Drammen vi ha en befolkningsøkning på 20973 personer. Hvordan kan man tolke dette til at Lier kommer til å ha samme eller høyere befolkningsøkning enn Drammen? Når det er skrevet så er jeg personlig positiv til at Lier vokser mer enn det SSB estimerer.

Lier er en flott kommune å bo i og jeg håper flere ser dette.

Fire tiltakspakker er ute på høring. Tiltakspakke 1 og 3 koster 11,8 mrd. kroner, tiltakspakke 2 koster 12,3 mrd. kroner mens tiltakspakke 4 koster 14,3 mrd. kroner. Jeg kan for ordens skyld nevne at i tiltakspakke 1 så skal 3,46 mrd. gå direkte til veiutbygging/forbedringer og i tillegg er det noen hundre millioner som gagner både bilister og myke trafikanter. Statens føringer for å finansiere Buskerudbypakke 2 er at det skal være 50/50 % finansiering. Det medfører riktighet at pakken skal finansieres over 15 år men det medfører ikke riktighet at det da skal kreves inn 1 mrd. i året i bompenger. Jeg vil være forsiktig med å konkludere med hvilken tiltakspakke man går for men hvis man går for den dyreste pakken til 14,3 mrd. over 15 år og 50 % finansiering av bompenger så blir det ikke 1 mrd. i året i bompenger med min kalkulator.

Gro Nyhus og Irene Kildebo foreslår å si nei til hele byvekstavtalen og Buskerudbypakke 2 i den tro at de tvinger staten til å ta regningen for E 134 og ny Holmenbru. Dette ser jeg som en tanke naivt.

Litt flåsete sagt så ligner det på strutsemetoden. Å si nei til byvekstavtalen og Buskerudbypakke 2 vil ikke tvinge staten til noe som helst og det vil kun bidra til at trafikkutfordringene eskalerer. I og med at regionen har eksistert i mange år og vi ikke kan bruke ubegrenset med penger på infrastruktur, må vi vise evne til å prioritere og lage gode kompromisser vi kan leve med.

Jeg har forståelse for at man ikke finner Buskerudbypakke 2 optimal for alle, men i valget mellom status quo og Buskerudbypakke 2, er valget opplagt hvis man ønsker en positiv endring.

LES OGSÅ: Byvekstavtale gir muligheter

Kommentarer til denne saken