De enslige mindreårige – hva vil dere med dem?

BLIR UTFORDRET: Fra Buskerudbenkens besøk hos flyktninger i  Modum i fjor. Eivind Kopland i samtale med Lise Christoffersen (Ap), Kristin Ørmen Johnsen (H), Morten Wold (Frp) og Anders B. Werp (H).

BLIR UTFORDRET: Fra Buskerudbenkens besøk hos flyktninger i Modum i fjor. Eivind Kopland i samtale med Lise Christoffersen (Ap), Kristin Ørmen Johnsen (H), Morten Wold (Frp) og Anders B. Werp (H). Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Spørsmål til stortingsrepresentantene Werp og Wold - og resten av Buskerudbenken.

DEL

MeningerMandag 30. januar var det storfint besøk på Sevalstunet mottak for enslige mindreårige asylsøkere i Modum. Hele Buskerudbenken – med regjeringspartnerne Werp og Wold i spissen –  møtte fram. Det gjorde også vår egen ordfører og andre engasjerte ansatte i kommunen. For oss som er frivillige og verger og har de unge guttenes liv tett innpå oss, gjorde det godt å se at travle politikere prioriterte dette. Det ga løfter om engasjement og vilje til å møte en krevende livssituasjon hos noen av de mest sårbare blant oss. Møtet med beboere og ansatte kan gi avgjørende innsikt med tanke på politiske beslutninger.

Nå har det gått noen uker siden denne mandagen i januar. Det er i ferd med å bli lysere og varmere vårvær i landet. Dessverre skjer ikke det samme i livet til enslige mindreårige. For de fleste på mottak blir det stadig mørkere og kaldere.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Det gjelder våre egne gutter på Sevalstunet og det gjelder for enslige mindreårige på mottak over hele landet. Situasjonen forverrer seg uke for uke. For mange er den i ferd med å bli uutholdelig.

Hva skjer?

I begynnelsen av mars sendte Barneombudet et åpent brev til Justis- og beredskapsdepartementet. Brevet har overskriften «Sterk bekymring for enslige mindreårige i mottak». Brevet er urovekkende, til dels provoserende lesning.

Med basis i bred dokumentasjon tegnes blant annet følgende bilde av hva som skjer:

  • Stadig flere sliter med så store problemer at de utgjør en helse- og sikkerhetsrisiko for både seg selv, andre beboere og ansatte på mottakene.
  • Man registrerer et urovekkende høyt skolefravær og økende problemer med motivering for læringsinnsats
  • Fortvilelse og håpløshet brer om seg, med den følge at antall selvmordsforsøk og planlegging av selvmord øker faretruende Antall hendelser med alvorlig selvskading øker sterkt, på enkelte mottak rapporteres det at dette gjelder inntil 30 % av beboerne Antall «forsvinninger» fra mottak øker sterkt. I praksis betyr dette at et økende antall av «våre» enslige mindreårige på mottak rømmer i desperasjon fra landet og lever et svært utsatt liv på gater og streder i europeiske storbyer lenger sør.
  • Som en direkte følge av dette er faren for å involveres i menneskesmugling, prostitusjon og kriminalitet stor og økende

Flere forhold kunne vært nevnt. For oss som har tett kontakt med enslige mindreårige gutter, er dessverre dette dystre bildet gjenkjennelig.

Situasjonen er alvorlig, antakelig under utvikling mot noe enda verre. Et avgjørende poeng i Barneombudets brev er derfor følgende:

Den situasjonen som det rapporteres om på våre mottak for enslige mindreårige bryter med en rekke grunnleggende forpliktelser som Norge har i FNs Barnekonvensjon. Barneombudet anfører ikke mindre enn 8 sentrale paragrafer for å konkretisere dette! Og konklusjonen er dramatisk klar:

«Barneombudet er svært bekymret for situasjonen til ungdommene. Hittil har vi ikke sett troverdige og tydelige initiativ fra departementets side for å ivareta ungdommenes rettigheter. Vi mener norske myndigheters behandling og oppfølging av ungdommer i mottak på flere områder ikke er i tråd med forpliktelsene våre etter barnekonvensjonen».

Dette er klar tale. Ordene speiler et stort alvor. Det gjelder sårbare medmennesker som har mistet det meste. Som verger kjenner vi dem, og vet hvordan de sliter. De lever i vår egen bygd og utover hele landet.

Vi som skriver dette er verger/representanter for gutter på Sevalstunet. Derfor spør vi dere som sitter med ansvar og politisk makt, og som representerer våre stemmer på Buskerud-benken: Hva vil dere egentlig med livet til våre enslige mindreårige? Hva sier dere til Barneombudets ramsalte kritikk?

Hva betyr humanitet og rettferdighet i den situasjonen som nå utvikler seg i våre mottak?

NOEN AKTUELLE NYHETSSAKER FRA DT. NO:

* Nå åpner de endelig

* Sammen med sønnene sine lurte mannen banken for 165.000 kroner

* Godset blant favorittene

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags