Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at rekordmange får læreplass. I Buskerud har 1018 fått læreplass i 2017. Det er en fremgang på om lag 10 prosent fra året før. Den gode utviklingen viser at regjeringens satsing på yrkesfag gir resultater.

Hvert år står altfor mange elever klare for lære uten læreplass. Derfor er det gledelig at det i 2017 er skaffet 95 flere læreplasser i Buskerud, enn det ble gjort i 2016.

Med flere læreplasser får flere elever muligheten til å fullføre utdanningen sin og komme seg inn i arbeidslivet. 

Det å sikre flere læreplasser er en viktig del av regjeringens store satsing på yrkesfag.

Vi har satt i gang flere tiltak som skal gjøre det enklere for bedrifter å ta inn lærlinger. Blant annet stiller vi nå krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser, vi har økt lærlingtilskuddet med 21 000 kroner per kontrakt, vi har innført en merkeordning for lærebedrifter og vi har fornyet samfunnskontrakten mellom partene i arbeidslivet for å skaffe flere læreplasser.

Buskerud har gjort en god jobb med å skaffe læreplasser. Selv om det er en oppgang i 2017 betyr ikke det at jobben er gjort.

Fremdeles er det altfor mange elever som står uten læreplass. Vi har alle et ansvar for å sikre at fremtidens arbeidskraft får muligheten til å fullføre utdanningen sin. 

Å skaffe alle en læreplass er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Norge vil trenge mange dyktige fagarbeidere i årene som kommer. Jeg håper enda flere bedrifter i Buskerud vil ta inn lærlinger i 2018.

LES OGSÅ: Politikerne svarer produksjonssjef Ståle Guneriussen ved H-vinduet Fjerdingstad AS