En parkeringstrategi til besvær for næringsdrivende

Foto:

Av
DEL
Debatten om parkeringsstrategi for Drammen kommune raser, men hva ønsker man egentlig å oppnå? Nedleggelse av sentrumshandelen?
 

MeningerEn del av grunnlaget for Drammen kommunes eierinteresse i Drammen parkering er å kunne aktivt påvirke utviklingen av bymiljøet.

Det er kjempebra at kommunen er en aktiv part i dette arbeidet, likevel undres jeg over hvilke prioriteringer kommuneledelsen har.

Det fremmes forslag om at en ved å parkere i parkeringshus skal betale 25 kroner kontra 40 ved gateparkering.

Dette skal være en form for belønning overfor bilisten som benytter arealeffektiv parkering. Hvorfor er det slik at en må skru opp prisene på gateparkering fremfor å skru ned prisene på parkeringshus? Drammen kommune tar ut et stort utbytte av Drammen parkering hvert år, så det finnes rom for å belønne de som bruker arealeffektiv parkering.

Det er klart at kommunen ønsker en omlegging til kollektivtrafikk inn til sentrum og særlig rettet mot sentrumshandelen.

Likevel virker det som om de som er vedtaksdyktige mangler realitetsorientering. Selv MDGs Ståle Sørensen er flittig bruker av sin elbil, hvor mange i bystyret bruker kollektivtrafikken daglig? Hvorfor forventer man at andre ikke skal ha behov for kjøretøy gjennom dagens gjøremål? El-bilen er i utgangspunktet mer miljøvennlig, og vi belønner disse med lavere avgifter, men vi bør ikke ekskludere andre av den grunn.

Ikke alle har økonomi eller mulighet til å konvertere bilen sin til helelektrisk.

Det virker som om en ignorerer at Drammen er, og skal være, handelsdestinasjon for hele omegnen og ikke minst fylkessentrum for Buskerud. I dag er Gulskogen senter hoved-destinasjon for handelsnæringen takket være kommunens uvettige omregulering av senteret.

Omleggingen til kollektivtransport er nødvendig men det må gjøres gjennom tilbud og ikke tvang.

En behøver ikke være i overkant orientert for å skjønne at de som ikke er bosatt i umiddelbar nærhet heller ikke ønsker eller kan benytte seg av kollektivtrafikken, og derfor velger andre alternativer enn Drammen sentrum. Da blir fort Gulskogen senter og Sandvika enda mer attraktive handelsdestinasjoner dersom ikke sentrumshandelen får hjelp på veien. 

De som eventuelt må betale prisen hvis omleggingen feiler og avgiftene øker er de næringsdrivende i sentrum, den dagen kundegrunnlaget ikke er stort nok.

Det må derfor være et alternativ å benytte bil når en skal gjør sine storinnkjøp. Det hjelper lite for en forretning i sentrum med småinnkjøp når leieprisene nærmer seg 15 % av netto omsetning. Når utleier ikke er villig til å gjøre endringer og kommunen ikke er villig til å gå i dialog, må derfor kommunen benytte de virkemidler den har. Det er en selvfølge at kommunen gjør det den kan for å ta vare på og ikke minst utvikle potensielle arbeidsplasser i sentrum. Dette gjøres ikke gjennom å etablere bomring mellom bydelene samtidig som sentrum får en ekstra tung avgift gjennom økte parkeringsavgifter. Det hjelper lite med buss for handelsstanden i sentrum.

Jeg foreslår derfor følgende:

-Innføring av parkeringsskive med 1 time gratis parkering på gateplan og 2 timer i kommunens parkeringshus hele uken.

-Opprettholde dagens avgiftsnivå på gateparkering med inntil 2 timers parkering utover 1 time gratis parkering.

-Parkeringsavgift på 20 kroner timen ved kommunens parkeringshus og parkeringsflater utover de 2 gratis timer alle dager.

-Beholde dagens avgiftsparkering fram til 18:00 på hverdager

-Gratis parkering fra 12:00 på lørdager

-Innføring av halv parkeringsavgift for elbiler

LES OGSÅ: Parkeringsdebatten raser – bare ikke på kommunens åpne møte

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags