Sorry, Fredrik - politikken din virker ikke!

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Etter mitt innlegg om hvem det bygges leiligheter for i Drammen svarer Høyres leder og ordførerkandidat, Fredrik Haaning at det er «selvfølgelig ikke rett» at det kun bygges leiligheter for godt voksne som selger hus og kan betale godt for dyre sentrumsleiligheter.

Nå kan jo hver og en se seg om i Drammen sentrum og gjøre seg opp en mening om hvem som flytter inn i de nye leilighetskompleksene i sentrum.

Faktum er også at tilflytting og innbyggervekst har stoppet opp i Drammen. I tillegg er det slik at Drammen de siste årene nesten ikke har hatt vekst i private arbeidsplasser. I følge Telemarkforsknings måling av næringsvekst konkluderes det med at «antall arbeidsplasser i næringslivet i Drammen sank imidlertid med 0,2 prosent. Dermed ble veksten 8,5 prosentpoeng under forventet verdi. Drammen har ikke vært attraktiv for næringslivet de siste ti årene».

Dette er alvorlig for Drammen. Skapes det ikke arbeidsplasser blir det ikke tilflytting til kommunen.

På den andre siden er det også slik at tilflytting av yngre mennesker etterhvert skaper ny næring. I Telemarkforskning sin måling av norske kommuners attraktivitet i forhold til å trekke til seg nye innbyggere er arbeidsplasser den sterkeste driveren. Boliger og andre tilbud som hyggelige bysentrum, kulturtilbud kommer på andre og tredje plass av disse attraktivitetsfaktorene.

På Høyres leder virker det som det ikke er stort vi kan gjøre som kommune i forhold til utvikling av nye boliger utover å la markedet styre utviklingen. Det er synd.

Hvis det er politisk vilje er det faktisk ganske mye vi kan gjøre som reguleringsmyndighet, som stor tomteeier og som samarbeidspartner.

Som reguleringsmyndighet kan Drammen kommune faktisk gå inn å bestemme at det i gitte prosjekter skal bygges flere mindre leiligheter enn utbygger ønsker.

Ett- og toroms leiligheter i sentrum som St Halvard-skole kvartalet er godt egnet som førstegangsboliger. Vi kan også stille krav om større familieleiligheter i første etasjer med tilgang til uteområder beregnet på barnefamilier. Ett annet virkemiddel er å dispensere på P-plasser for å gjøre det billigere for de som vil bo i sentrum, men ikke trenger egen P-plass. En P-plass i et nytt leilighetsbygg koster 200-250.000 kroner.

I Drammen sentrum er det mange som ikke har egenkapital til å kjøpe seg inn i nye leiligheter.

Utleie-leiligheter er også viktig i boligmiksen for å tiltrekke unge. Som kommune kan vi kreve eller inngå avtaler om at et visst antall boliger i et prosjekt skal være utleieboliger.

Drammen kommune er en betydelig tomteeier.

Både i sentrumsområder som Tangenkaiene, Sykehuset, Gulskogen og Berskaug. I tillegg til store tomtereserver på Konnerud. Her har vi som eier muligheten til å utvikle områdene slik vi ønsker ved å legge detaljerte føringer i utviklingen av områdene.

Drammen Ap er derfor veldig fornøyd med at vi fikk gjennomslag for vårt forslag om at sykehustomta skal utvikles med spesielt fokus på å legge til rette for unge mennesker og etablere.

Som samarbeidspartner kan vi gå inn sammen med andre utviklere for å lage konkurranser for «framtidens boligområder». Det har bl.a Tromsø, Stavanger, Malmø og mange andre byer gjort. Det er lov å være offensiv og kreativ. Ikke minst må vi som kommune sette høye målsettinger for hva vi skal bygge, og hvem vi vil bygge for.

Drammen Ap har lenge jobbet for at Drammen kommune skal ta en mer aktiv rolle i boligutviklingen og jobbet for at vi oppretter et eget eiendomsutviklingsselskap.

Det er nå opprettet, og eier på vegne av kommunen de fleste av utviklingsområdene. I vedtektene til selskapet står det at selskapet også skal drive byutvikling. Byutvikling er det politikerne som definerer, og så langt har vi som kommune ikke vært tydelige nok.

Det er nødvendig med en klarere holdning. Og det er nødvendig at kommunen bruker de virkemidlene vi har.

LES OGSÅ: Første renteøkning på sju år

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken