At regjeringen vil bygge enda en bratt tunnel er for meg galskap

OSLO, 20000626:  Erik Wessel fikk i oppdrag å utsmykke Oslofjordtunnelen med lys Her Blått, fiolett og magentarødt er valgt for å bryte monotonien som en kjøretur gjennom 7,4 kilometer tunnel skaper. Foto: Berit Roald, SCANPIX

OSLO, 20000626: Erik Wessel fikk i oppdrag å utsmykke Oslofjordtunnelen med lys Her Blått, fiolett og magentarødt er valgt for å bryte monotonien som en kjøretur gjennom 7,4 kilometer tunnel skaper. Foto: Berit Roald, SCANPIX Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerI 2015 anbefalte veivesenet at Oslofjordtunnelen burde stenges og erstattes med bru.

At regjeringen likevel heller vil bygge enda en bratt tunnel, er for meg galskap.

Jeg er spesielt skuffet over at Frp – som både stiller samferdselsministeren og i tillegg en politisk rådgiver fra Røyken – bryter med sine tidligere løfter om bru.

Men jeg er også skuffet over Buskeruds stortingsrepresentanter og over egne partifeller i Akershus.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

På Vestlandet ville man aldri funnet seg i å bli avspist med et slikt tulleprosjekt som et nytt tunnelløp ved siden av Norges desidert farligste tunnel, som i tillegg er ulovlig etter europeisk sikkerhetsstandard.

Oslofjordtunnelen er bratt, trang, uoversiktlig og veldig trafikkert – og den stenges i snitt annenhver dag grunnet ulykker eller at vogntog stanser.

Det er hårreisende å være vitne til at denne farlige tunnelen nå utvides med et løp til, til tross for fire år med kamp for bru. Og til tross for at veivesenet frarådet nytt tunnelløp.

Fagkunnskap skyves til side, dessuten ser regjeringen bort fra at ny tunnel ikke anses som samfunnsøkonomisk lønnsom.

Tunnelen er bygget i strid med EUs tunnelsikkerhetsdirektiv. Den er så bratt at mange lastebilsjåfører kvier seg for å kjøre gjennom den. De frykter varmgang i motor og bremser. Ved ulykker er faren for alvorlige branner svært høy.

Samtidig er Oslofjordtunnelen sentral for hele østlandsområdet. Den sluker betydelige deler av godstrafikken fra kontinentet som skal videre til Sør – og Vestlandet.

En ny tunnel vil ha de samme utfordringene som den gamle, og dermed ikke oppfylle verken dagens eller fremtidens behov. Hovedargumentene for et nytt løp er at det kan bygges rømningstunneler mellom de to tunnelene, og at man dermed vil øke sikkerheten.

Det er slett ikke sikkert dette blir tilfelle. Hvis EU krever lavere stigning i tunnelløpet, kommer det nye løpet ikke til å ligge ved siden av det gamle – da faller sikkerhetspoenget bort.

Dessuten er bunnen under Oslofjorden såpass myk og ustabil at det godt kan hende løpet må justeres uansett.

Jeg frykter at regjeringen kaster bort massevis av penger på et prosjekt som blir skjøvet ut i tid, stopper opp underveis eller stanses helt av EU grunnet sikkerhetsutfordringer og lovstridigheter.

Jeg gir fortsatt ikke opp kampen for en bru over Oslofjorden. Denne brua skal ikke gå over Håøya, men lenger sør på Hurumlandet. Til høsten er det valg, etter det kan saken tas opp på nytt.

En bru kan skape en helhet i transportmulighetene rundt indre Oslofjord for den sterkt økende befolkningsmengden vi forventer de kommende 20 årene.

Den vil kunne gi rom for alle typer trafikk: biler, syklende, gående og ikke minst jernbane. En bru over Oslofjorden kan skape grunnlag for en Ring 4, som avlaster Oslo for tunge kjøretøyer og korter ned på reisetiden mellom Østlandet og Sør- og Vestlandet.

Skal man først gjøre noe med trafikk- og godstransportsituasjonen sør for Oslo, får man tenke langsiktig og gjøre det skikkelig.

NOEN AKTUELLE NYHETSSAKER FRA DT.NO:

* Ingen Buskerudbypakke, men det blir mer bompenger

* Drammen med kortest salgstid av boliger

* Slik ønskes han velkommen tilbake: – Marcus er litt gris

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags