Det er ikke lite som skurrer i innlegget til Bodil Tove Gjellebæk med tittelen «Vi trenger kongehuset».

Først spør hun om det ikke er viktigere saker å ta tak i enn denne. Svaret på det er så klart at man kan ha flere tanker i hodet samtidig.

LES OGSÅ: Kongehuset ikke et onde

Det skulle bare mangle at de folkevalgte ikke slår seg til ro med hvordan samfunnet er innordna, men til stadighet diskuterer og prøver å endre det til å bli enda mer åpent, demokratisk og likestilt. Samtidig klarer de folkevalgte å prioritere enda viktigere saker også. 

Så skriver Gjellebæk at «Å fjerne kongedømmet i Norge er det samme som å fjerne vår identitet, sjel, vår kultur og stolthet». Det skal hun selvfølgelig få lov til å mene, men det er kun en følelse som ikke stemmer med virkeligheten.

LES OGSÅ: Gi vannet til folket/investorene – privatiser vannkraften!

La oss ta en titt på utviklinga i Europa ellers. Ved starten av første verdenskrig var det 22 land som hadde monarki; i dag er det bare 12. De landene som har avskaffa monarki har så klart fortsatt identitet, sjel, kultur og stolthet.

Den logiske bristen i Gjellebæk og andre monarki-tilhengeres argumentasjon er at de er innstilt på at alternativet til konge/dronning er president.

LES OGSÅ: Går det nedover med Gud?

Slik må det jo så klart ikke være. Alternativet kan være slik professor i rettsvitenskap, Eirik Holmøyvik, påstår i Agenda Magasin: «å droppe både konge og president, og late statsministaren vere statssjef både formelt og reelt, som ho jo er i dag. Det er ingen tvingande konstitusjonelle grunnar til å halde seg med ein seremoniell president. Representasjonsoppgåvene kongen har i dag kan delast mellom regjeringa og presidentskapet på Stortinget.»

Og hvorfor er det etter hvert flere folkevalgte som ønsker å avskaffe monarkiet?

LES OGSÅ: Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk

Rett og slett på grunn av det Hadia Tajik sier. Vi bør slutte å finne oss i at titler og posisjoner går i arv. Det er den viktigste grunnen. Og den omskriver Gjellebæk til at «man ikke bør overta titler».

Vi kan fint overta, men bør ikke arve! Ikke i et så moderne, demokratisk og likestilt land som Norge.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Utbygging av Drammens sykehus på Bragernes vil være helseskadelig for premature barn og syke nyfødte

* Hva er galt med Ytterkollen?

* Frykt og avsky i Lier