Jeg er stolt av å ha deltatt på denne demonstrasjonen som bevist prøves å fremstilles som noe den ikke er. Jeg har holdt en tale under markeringen som jeg gjerne vil dele med dere. Da kan dere avgjøre hva motivet mitt var. Jeg vil svare til vedkommende som kritiserer min deltakelse med dette sitatet fra talen min:

-Dere skal ikke få lov til å kneble våre stemmer, og dere skal heller ikke få lov til å vinne fram med deres provokasjoner. Deres angrep på vår ytringsfrihet avslører også hvor lite toleranse dere har og hvor lite som egentlig skal til før dere går til angrep.
Og her kommer resten av talen min. Ønsker med dette en god helg til alle.

Kjære alle sammen.

Jeg vil gjerne begynne talen min med å takke initiativtakerne for at de har gitt meg muligheten til å tale til så mange demokratiforkjempere om den uretten jeg og mange andre ble utsatt for.

Det gleder meg virkelig å se at så mange har funnet veien hit for å benytte seg av ytrings- og demonstrasjonsfriheten, for å stå fram for demokratiet og for å minne media om sitt ansvar for en riktig og objektiv nyhetsformidling. 

Vi har samlet her i dag for å si NEI til alle antidemokratiske krefter og ikke minst for å fordømme alle grupperinger og organisasjoner som tar i bruk terror som virkemiddel. Derfor synes at alle her fortjener en stor applaus.

Det skal selvsagt være tøft å si sannheten bestandig, men det er desto ikke mindre viktig at vi alle benytter vår ytringsfrihet til å peke på den uretten som foregår både nært og fjernt. Vi kan ikke bare sitte tause eller ignorere det, når antidemokratiske krefter som FETO prøver å ta makten fra folket gjennom motbydelige og voldelige metoder. Vi kan ikke lukke øynene når barn og andre uskyldige mennesker blir drept av PKK, IS, FETO og andre illegale og voldelige grupperinger.

Som Arnulf Øverland sier i det kjente diktet: «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.» 
Vi kan ikke tåle det, og vi kan heller ikke tro at den uretten ikke vil ramme oss bare vi ignorerer det. Vi må derfor tørre å si ifra!

For et par uker siden har jeg fått et varselbrev via advokat av FETO sympatisører i Norge, der de truer meg med rettssak og erstatningskrav på 100 000 kroner dersom jeg ikke tar vekk innleggene som jeg delte i sosiale medier og dersom jeg ikke ber dem om unnskyldning. Dette brevet viser klart og tydelig at denne organisasjonenes sympatisører ikke tolererer at sannheten kommer fram, eller at andre mennesker ikke deler deres syn på en sak.

Jeg, som en selvstendig og samfunnsengasjert kvinne nekter å la noen kneble min, din eller noen andres
ytringsfrihet. For ytringsfriheten er en grunnleggende del av et åpent samfunn. Derfor nekter jeg å bøye meg for truslene jeg har mottatt etter å ha kritisert Fethullah Gülen, hans tilhengere og denne farlige mannens forgreninger i Norge. Det har også kommet fram at flere andre også har blitt sjikanert eller fått de samme trusselbrevene etter å ha fordømt kuppforsøket i Tyrkia og skrevet om FETO.

Norge er vårt andre hjem og vi er stolte borgere av denne fredelige og verdens mest demokratiske nasjon.

Det er derfor ekstra viktig at vi bruker de rettighetene som norske lover gir oss for å få sannheten fram. 

Det er også vår plikt å si det høyt og åpent dersom vi kjenner til illegale grupperinger slik at de ikke får muligheten til å fotfeste seg og utgjøre en trussel for freden og sikkerheten til Norge eller andre deler av verden.

Derfor vil jeg rope høyt herfra til de som står bak dette systematiske angrepet på en grunnleggende menneskerettighet som ytringsfriheten, at de ikke skal lykkes med sine forsøk på å skremme oss til taushet. 

De skal ikke få lov til å kneble våre stemmer, og de skal heller ikke få lov til å vinne fram med sine provokasjoner. Deres angrep på vår ytringsfrihet avslører også hvor lite toleranse de har og hvor lite som egentlig skal til før de går til angrep.

Avslutningsvis vil jeg sende mine varmeste tanker til alle demokratiforkjemperne som har mistet sine liv under kuppforsøket i Tyrkia og deres pårørende. Vi skal vise at deres offer for demokratiet ikke har vært forgjeves.
Takk for oppmerksomheten.