Buskerubypakka er en bypakke for fremtiden

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Denne tirsdagen står bystyret i Drammen foran det viktigste valget de siste 15 årene.

Den eneste saken på dagsorden er Buskerudbypakke 2.

Det er viktig at vi ved store byutviklingsløft som dette har en bred politisk enighet. Det skal Drammen Venstre bidra til.

Ingen avtale, ingen løsning

En bypakke er nødvendig å få på plass både for å løse store samferdsels- og miljøutfordringer, og for å komme i forhandlingsposisjon med staten om en byvekstavtale. Det er gjennom byvekstavtaler at staten kommer til å kanalisere fremtidige midler til kollektiv- og sykkeltiltak i byområdene.

Uten en bypakke, og deretter byvekstavtale på plass, vil man ikke ha mulighet til å gjennomføre denne høyst nødvendige satsingen på sykkel, kollektiv og vei.

I siste økonomiplan for Drammen kommune er det satt av under 300 millioner kroner til veiformål, inkludert tiltak for kollektiv, sykkel og fotgjengere.

Tiltakene som er nødvendige koster fra 12-14 mrd. å gjennomføre.

Et kommunebudsjett kan ikke bære store samferdselssatsinger. Blant de ni største byområdene i Norge har åtte vedtatt bomfinansiering. Drammen byområde gjenstår.

Drammen - et veikryss?

Hvorfor har ikke Drammen gjort dette før? Vi hadde muligheten i 2003. Den gang sa Høyre nei til bommer, vant valget og fikk ordfører Tore O. Hansen. Resultatet av at satsingen uteble, er at Drammen har blitt en av landets mest bilbaserte byer.

Tilnavnet som Norges største veikryss vil vi vel helst slippe å bekle oss med igjen.

Prioriterer kollektiv, sykkel og gange

Vårt primære standpunkt er det som kalles “Tiltakspakke 1”, med bommer på kommunegrenser og i byen. I tillegg til pakken, mener vi det må bygges ny Svelvikvei og “Tilfart Konnerud”. “Tilfart Konnerud” er en tilfartsvei fra E134 vest for Strømsåstunellen til Konnerud som vil bidra til å lede en god del trafikk utenom Drammen sentrum.

Dette frigjør kapasitet til kollektivtrafikk, gående og syklende i nedre del av Konnerudgata og sentrale områder av byen.

Ny Svelvikvei vil gå fra E18 ved Eik til Svelvikveien ved Tørkop. Dette vil frigjøre plass til gående, syklende og kollektivtrafikk på den siste delen av Svelvikveien, Tangen og Rundtom. Og vi vil få tungtrafikken bort fra bydelene.

Kollektivfelt over Landfalløybrua vil sikre bussforbindelsen mellom Åssiden og Gulskogen, hvor togstasjonen oppgraderes og vi får et nytt kollektivknutepunkt.

Flere veier = flere biler

Drammen Venstre er klar over at når man øker kapasiteten på veier, så vil man også få mer biltrafikk. Derfor må det gjøres tiltak for å forhindre at det skjer. Det vil derfor være nødvendig å sikre at gamle Konnerudgata og Svelvikveien forbeholdes kollektivtrafikk, gående, syklende og de som bor i områdene, når de nye veiene er på plass.

Tiltak for framtiden

Tiltakene i pakke én vil gi den største satsingen på kollektiv, gang og sykkel. Bomsnitt i byen vil gjøre at flest mulig deler regningen, og at bilbruk i byen reguleres. Drammen sentrum og i bydeler som i dag er sterkt belastet med biltrafikk i framtiden vil få en avlastning og en løsning for framtiden.

Prognosene sier at vi vil ha 22 % flere biler i byområdet innen 2030 på grunn av tilflytting. Dette vil være en uholdbar situasjon for Drammen.

Å ha det som det er i dag er heller ikke noe vi kan vedta. Andelen biler på veiene vil ubønnhørlig øke på grunn av tilflytting om vi ikke gjør noe med dette nå.

La oss håpe at vi denne gangen får en bred politisk enighet om en sårt tiltrengt bypakke-avtale, og senere byvekstavtale i Drammens-regionen. Det skal Venstre bidra til.

LES OGSÅ: Avfeier Frps krav om folkeavstemning

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken