Som innflytter til Drammen for snart 50 år siden er jeg stolt over byens utvikling, spesielt når det gjelder befolkningens mulighet for rekreasjon i nærområdet, slik som Elveparken, lekeområdet på Bragernes og skatebanen under brua på Strømsø. På Marienlyst ligger fra før en fotballbane, skøytebane og flott svømmehall.

Men fra 2015, da Marienlyst-saken ble kjent, er jeg ikke lenger imponert over byens folkevalgte.

Planen om blokker på denne perlen av et friområde er korttenkt og uforståelig i 2017! Det er ubetalelig å ha et slikt område i gå/sykkel- og bussavstand fra de fleste steder i byen.

Det er riktignok noen år siden barna fra Galterud gikk eller syklet til sport og fritidsaktiviteter på Marienlyst.

Nå er tennisbanene borte og dagens barn kjøres og hentes til aktiviteter i fritiden. På Marienlyst ligger både ungdoms- og videregående skole.

Kanskje idretten i fremtiden blir en del av skoletiden slik som i USA.

Lag heller en idrettspark som både barna og befolkningen i byen vil ha glede av! Mulighetene er mange. Ballbinge, klatrevegg, minigolf, mosjonsapparater og tennisbaner. La Drammen bli en foregangsby her også! Marienlyst idrettsbane og hall ligger der allerede, men trenger en oppgradering. Dette vil gi breddeidretten et løft med tanke på fremtidige generasjoner.

Bygg blokker et annet sted!

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Hvem skal få oppleve Trillemarka?

* Jeg var litt tøff med deg, Vegard Hansen...

* Byutvikling - butikk og retorikk