Drammensskolen på rett vei

AMBISJONENE FOR DRAMMENSSKOLEN: Tore O. Hansen skriver om satsingen på drammensskolen.

AMBISJONENE FOR DRAMMENSSKOLEN: Tore O. Hansen skriver om satsingen på drammensskolen. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Drammen er det vel 7 900 skoleelever og om lag 3 500 barn som går i barnehagen. Ved neste byjubileum, i 2036, vil disse tallene ha økt til henholdsvis 11 500 elever og 5 200 barn. Barnehager og skoler er med på å forme barns og unges liv og det er derfor viktig at kommunen utvikler et godt tilbud. Høy kvalitet i barnehager og skoler er en viktig investering i hver enkelt barn og ungdom, til beste for oss alle.

Høy kvalitet i det ordinære læringsløpet fra barnehage til og med videregående skole er aller viktigst, for å lykkes med å gi barn og unge bedre kompetanse og en solid plattform til voksenlivet.

Drammen kommune ønsker å bedre faglig og sosial læring ytterligere gjennom positive forsterkningstiltak.

Målet med en god skole er å forebygge utenforskap, sikre sosial utjevning og styrke barns og unges forutsetninger for videre utdanning og fremtidig yrkesdeltakelse.

Derfor har vi i Drammen fire forsterkningstiltak vi har valgt å tilby våre unge, men som du ikke finner i mange andre kommuner.

Tiltakene er:

– Gratis barnehage for barn i lavinntektsfamilier

– Aktivitetsskole

– Sommerskole

– Et ekstra kvalifiseringsår – Ung 11

Gratis barnehage

Alle som ønsker barnehageplass får dette umiddelbart i Drammen. For flere familier er imidlertid kostnaden for stor. Bystyret har derfor bestemt at gratis barnehageplass skal tilbys alle familier med lav inntekt (for tiden under 428 000 kroner i året).

Målet med gratis barnehage er å styrke barns språkferdigheter, bedre integreringen og forebygge barnefattigdom.

Gratis barnehage er et målrettet tiltak for de barna som trenger det mest. Etter flere år med gratis kjernetid i barnehage for barn fra lavinntektsfamilier, har Drammen kommune tilbudt gratis barnehage fra og med 1. oktober 2014. Tilbudet er attraktivt, og per 1. oktober 2017 var det 525 barn som benyttet tilbudet.

Mange av disse har innvandrerbakgrunn.

Aktivitetsskole

Levekårsplan 2016–2019 ble behandlet av bystyret i juni 2015. Ett av tiltakene Levekårsplanen peker på er å etablere en aktivitetsskole – for læring og trivsel.
 
Ambisjonen for aktivitetsskolen er å være et tilbud som fremmer elevenes faglige og sosiale læring. SFO avvikles.  

Brandengen og Fjell skoler startet et prøveprosjekt med aktivitetsskole for sine 1.-klassinger i august 2016. Fra høsten 2017 er ordningen utvidet slik at alle elever fra 1. til 4. trinn ved de to skolene får tilbudet. Fra høsten 2018 utvides tilbudet til ytterligere 6 barneskoler, og fra høsten 2019 vil alle barneskolene i Drammen være med.

Ved begge skoler er andelen elever som deltar på aktivitetsskolen større enn det det var som benyttet seg av SFO. Aktivitetsskolen er gratis for barn i lavinntektsfamilier.

Aktivitetsskolen inneholder mer læring enn tilbudet i SFO, hvor det har vært mest fokus på omsorg og lek.

Med dette styrkes hele læringsløpet og levekårene forbedres for alle barn og særlig for barn fra familier med lav inntekt og sosiale forskjeller utjevnes.

Læring skjer best i et sosialt fellesskap, i undersøkende og problembasert arbeid, gjennom lek og bevegelse, ved bruk av fantasi og kreativitet. Barna skal utvikle abstrakte kunnskaper, kritisk og kreativ tenkning og evne til å praktisere det de har lært.

Læring i aktivitetsskolen deles inn i fire områder: 

  • Språklig aktivitetsskole
  • Aktiv aktivitetsskole
  • Utforskende aktivitetsskole
  • Sosial aktivitetsskole.

Aktivitetsskole er ikke heldagsskole og er fremdeles frivillig.

Det er ikke slutt på frilek, for lek og læring henger sammen. Det viktigste er å velge læringsstøttende lekeaktiviteter. Både Fjell og Brandengen skoler har et stort antall elever med minoritetsbakgrunn. I aktivitetsskolen nås mange av disse og elevenes språkutvikling styrkes.

Sommerskolen

Sommerskolen er et populært tilbud. Ved oppstart sommeren 2014 var det cirka 250 elever som deltok, over to uker. Siden da har snøballen bare rullet. Sommeren 2017 ble tilbudet nok en gang utvidet, fra to til fire uker, og denne gangen fikk også ungdomsskoleelever et tilrettelagt sommerskoletilbud. Totalt deltok 1 560 elever, sammen med 42 aktivitetsledere.     

Tilbudet er gratis for alle elever. En av målsettingene med tiltaket er å bidra til å sikre at alle elever i grunnskolen får et godt og tilstrekkelig fundament for å gjennomføre videregående opplæring.

Lokale samarbeidsaktører og dyktige studenter blir rekruttert inn som kursledere. Samtidig er sommerskolen en verdifull rekrutterings- og profileringsarena som øker attraktiviteten til Drammen kommune som arbeidsgiver og tilgangen til velkvalifiserte lærere. Sommerskolen skal videreutvikles både for barne- og ungdomsskoleelever, slik at elevene får bedre forutsetninger for å lykkes.

Sommerskolen avbryter en litt for lang ferie, for åtte eller ni uker er for lenge å være borte fra læringsarbeid. 

Et ekstra kvalifiseringsår – Ung 11   

Ung 11 har startet som en prøveordning høsten 2017. Bakgrunnen for tiltaket er at det i Drammen er det færre ungdommer som starter direkte på videregående skole etter avsluttet grunnskole og færre som fullfører videregående opplæring, sammenlignet med resten av landet.

Dette er et tilbud ungdommen velger selv.

Ung 11 har flyttet inn i nye lokaler i Dronninggaten 15. Det er ansatt to pedagoger og arbeidet er i gang. Per i dag er det åtte elever i tilbudet, men tilbudet er skalert for å ta imot inntil 30 elever.

Prosjektet Ung 11 har to overordnede målsettinger:

– Styrke og sikre den enkelte deltakers evne til å kunne starte, fullføre og bestå videregående opplæring.
– Forsterke deltakernes faglige og sosiale læring gjennom målretting og
  individuell tilpasning.

Ung 11 er altså et tilbud til elever som har behov for en ekstra innsats for å være godt forberedt og i stand til å gjennomføre videregående skole.

Det kan for eksempel gjelde elever som er sent ankommet til landet, elever som har stort fravær grunnet sykdom eller elever som av andre årsaker ikke har tilstrekkelig grunnlag til å starte i videregående skole.  

Bystyret i Drammen har i over 10 år hatt fokus på skoleutvikling og lagt føringer for kvalitetsutvikling i barnehager og skoler.

Det har gitt resultater og arbeidet ftas nå videre gjennom Kvalitetsplan for Læringsløp Drammen. 

Vi ønsker at Drammensskolen skal utgjøre en positiv forskjell for våre barn og unge.

LES OGSÅ: Her synger roboten Pepper bursdagssangen for elevene

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags