De fire største partiene i Tyrkia er AKP, CHP, HDP og MHP. Våre medlemmer kan sympatisere med hvilket som helst parti. Det er en realitet at flertallet av våre medlemmer føler en tilnærming til MHP og dens ungdomsorganisasjon, noe som er bakgrunnen for påstandene Drammens Tidende har kommet med de siste dagene.

BAKGRUNN:

Det ulvesymbolet som gjentas i Drammens Tidende og på bilder som er brukt av enkelte medlemmer, er kjent fra Tyrkisk historie og brukes av tyrkere rundt hele verden. Dette symbolet kan derfor ikke assosieres bare med MHP, men brukes også av andre partisympatisører.

Påstandene om at MHP er en paramilitær gruppe eller et fascistisk parti gjenspeiler ikke sannheten.

Det har dessverre vært uønskede hendelser mellom venstre- og høyreorienterte grupper tidligere på 70-tallet, hvor det var flere sammenstøt mellom gruppene i de årene.

Det som skjedde på 70-tallet er en fjern fortid som ikke kan forbindes med dagens situasjon og politiske tilstand.

Drammen Tyrkisk Kultur forening har siden 1994 jobbet aktivt med kulturelle aktiviteter i Drammen og omegn. I foreningens historie har vi aldri vært innblandet i noen ulovlige aktiviteter. Vi har basert vårt arbeid på et inkluderende samfunn, integrering av unge tyrkere og samtidig lære de unge tyrkisk kultur og språk.

Foreningen har også jobbet med veiledning innen utdanning og i arbeidslivet. Kort oppsummert har foreningen i alle år jobbet for å gi tyrkisk ungdom en bedre fremtid, bli inkludert i samfunnet og samtidig lært de tyrkiske normene sammen med den norske kultur.

Vi påpeker igjen at foreningen aldri har vært innblandet i noen ulovlige aktiviteter. De påståtte sammenhengene med vår forening og andre foreninger i Europa eller Tyrkia er basert på usanne påstander, og kan på ingen måte basere seg på bevis/fakta.

Foreningen har siden stiftelse basert sin økonomi på dugnadsarbeid, gaver fra medlemmer, sponsorer, medlemskontingenter, og tilskudd fra Fylkesmannen, som alle andre kultur foreninger. Vi har hele tiden levert inn vårt regnskap, og har på ikke noe tidspunkt mottatt støtte fra noen andre organisasjoner, enten i Norge eller utlandet. Våre sponsorer har også ved flere anledninger sponset forskjellige foreninger, og har ingen tilknytning til politiske partier.

De anklagene som rettes mot vår styreleder Abdullah Karaboyun gjenspeiler ikke fakta og er overdrevet. Abdullah er en ung kar med ambisjon om å fullføre sin høyskoleutdanning og samtidig være et engasjert medmenneske. Han jobber aktivt med integrering av tyrkiske ungdommer, og veileder dem i å ta videre utdanning. Han har et sterkt ønske om at tyrkiske ungdommer ikke glemmer sine røtter, men samtidig integreres i det norske samfunnet.

Han personlig har en tilnærming til det tyrkiske partiet MHP, men har ingen direkte tilknytning til partiet i Tyrkia.

Karaboyuns medlemskap i Senterpartiet er ingen hindring for at han skal kunne sympatisere med et parti i utlandet. Dette kan ses i sammenheng med nordmenn som engasjerer seg i valget i USA, og sympatiserer med Clinton eller Trump.

Som det fremkommer i et av bildene Drammens Tidende har publisert, har vi et fargerikt lokale med mange bilder og flagg. Det som ikke fremkommer av disse bildene er resten av lokalene, hvor det også henger symboler fra andre politiske partier i Tyrkia.

Dessverre har Drammens Tidende tatt utgangspunkt i det ene bildet de har tatt i et hjørne av lokalet.

Måten avisen har gått ut med saken på, uten å gjøre nok undersøkelse, der de har direkte beskyldt foreningsmedlemmer og dens styre med antisemittisme, fascisme og rasisme, har både krenket vår tillit til Drammens Tidendes journalistikk og troverdighet i andre saker.

Den siste perioden har det pågått en sterk antityrkisk journalistikk i Drammens Tidende og andre medieorganer i Norge. Dette fører dessverre til krenkelser av enkeltindivider, foreninger og det tyrkisk-norske samfunnet generelt.

Vi opplever å ikke ha blitt hørt eller gitt mulighet og den tid det krever å besvare alle påstandene i artikkelen. Mengden på påstandene er i den skala at det har skapt stor frustrasjon og psykisk belastning på medlemmer og styreleder.

Vi opplever dette som organisert svartmaling av tyrkere i Drammen.

Dette skaper store skiller i samfunnet, og utad er dette en heksejakt. Vi er ingen lukket gruppe, og har hatt åpne arrangementer for alle interesserte uavhengig av politisk, religiøs eller etnisk bakgrunn.

Likevel føler vi måten Drammens Tidende har presentert saken på er aggressiv og uetisk journalistikk mot foreningen, når de går ut med bilder uten samtykke av medlemmer, og viser styreleder som en målskive for alle påstandene.

Vår anbefaling til Drammens Tidende er at de går ut med en offentlig beklagelse ikke bare til foreningen.