Rett før jul i fjor ble det i Stortinget vedtatt en times daglig fysisk aktivitet i skolen for elever på 1. til 10. Trinn, finansiert som et folkehelsetiltak.

I en tid der mange barn og unge velger å bruke flere timer bak dataskjermen eller med hodet ned i telefonen, er det spesielt viktig at vi som samfunn stimulerer til regelmessig fysisk aktivitet.

I drammensskolen har man gjennomført en times fysisk aktivitet i skolen siden skoleåret 2015–2016. I løpet av denne perioden har satsingen blitt løftet fra å være et rent skoletiltak, til å bli til et tett samarbeid med skoler og lokale idrettslag. Samarbeidet har lagt grunnlaget for aktive lokalsamfunn. Her har blant annet skolene fått tilgang til engasjerte og kompetente aktivitetsledere gjennom idrettsforeningene, samtidig som ungdomsskoleelever blir benyttet som ressurser ved å være aktivitetsledere i barneskolen.

I løpet av denne perioden har idrettslag som Konnerud-, Åssiden- og Strømsgodset idrettsforening inngått et samarbeid med de lokale skolene.

Det alle prosjektene har til felles, er et mål om å skape et inkluderende oppvekstmiljø som skal skape en bedre og mer aktiv bydel å vokse opp i. I denne prosessen har Drammen idrettsråd og Buskerud idrettskrets vært viktige i arbeidet med å få på plass de ulike intensjonsavtalene inngått mellom skoler og idrettslag.

Men aktive lokalsamfunn handler ikke bare om å øke aktiviteten blant barn og unge innenfor skoledagens timetall. Det handler om å skape en trygg og aktiv oppvekst, med fokus på å skape livslang aktivitetsglede.

Derfor var en av de viktigste tingene for Høyre ved forrige budsjettbehandling å fortsette å bevilge penger til prosjektet med åpen hall.

En forutsetning for å sikre lek, aktivitet og sosialt samvær mellom barn og unge er å ha trygge og gode møteplasser.

Det som derfor gleder et ungt idrettshjerte mest er å se idretten og skolene i Drammen finne gode løsninger i fellesskap for å sikre 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, og bidra til å skape gode aktivitetsopplevelser for våre barn og unge. Dette viser at når det strømmer gode krefter til, er det mulig å få på plass gode prosjekter til det beste for byens barn og unge.

Så nå som forslaget har fått flertall på Stortinget, og skoler og kommuner må realisere tiltaket har jeg et ønske; se til Drammen!

LES OGSÅ: