En misforståelse

Tayfun Candogan, Drammen Senterparti.

Tayfun Candogan, Drammen Senterparti. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL
De siste dagene har det versert både i lokale medier og nasjonale om blant annet min tilknytning til det tyrkiske partiet MHP. Etter styremøte i Drammen Senterparti hvor representanter for Senterpartiet sentralt var til stede kan jeg og i avisen bekrefte at jeg ikke har hatt eller innehar noen forbindelse til MHP eller noen av deres underorganisasjoner.

Jeg har fremlagt og kan videre fremvise rettsdokumenter fra Tyrkia som bekrefter at jeg ikke innehar eller har innehatt medlemskap i noen respektive partier i Tyrkia.

LES SAKENE I DT HER:
 

Meninger* Advarer mot tyrkisk fascistisk organisasjon i Dramme n
*
Medlemmer av Drammen Sp kobles til tyrkisk ekstrem-parti


Den omtalte Facebook-siden som jeg en gang har opprettet har i det tyrkiske miljøet fungert som en kulturell plattform hvor innholdet ikke på noen måte vært partipolitisk eller hatt noen politisk tilknytning. Uavhengig av dette er begge de omtalte Facebook sidene per dags dato avviklet.

Jeg innrømmer at det medfører riktighet at jeg tidligere har stemt MHP ved valg i Tyrkia.

Det er likevel verdt å minne om at den politiske situasjonen i Tyrkia er betydelig annerledes. Slik situasjonen har vært tidligere i Tyrkisk politikk har MHP vært et av de mer vennliginnstilte partiene når det kommer til den kurdiske befolkningsgruppen. Til tross for tidligere hendelser på 70-tallet, så er ikke dette representativ politikk for partiet. Min tidligere motivasjon for å stemme MHP er ikke lenger til stede, som følge av utviklingen innen tyrkisk politikk.

Hva det gjelder den norsk tyrkiske kulturorganisasjonen her i Drammen så er det ingen tilknytning mellom denne og MHP, noe som igjen kan bekreftes av de rette instanser.

LES OGSÅ: Ulv! Ulv!

Vår organisasjon utfyller nettopp den rollen at den skal fremme kultur, dette innbefatter vår egen opprinnelige kultur og norsk kultur. Det er riktig som det fremkommer av bildet i Drammen Tidene at det henger fremme et flagg i deres lokaler som bærer symbolene til MHP. Det henger i samme lokale fremme flere andre partiers symboler. Uavhengig om hva en synes om MHP så er dette et lovlig parti i Tyrkia og vi velger å respektere de som måtte stemme MHP i dag. Som kulturorganisasjon står en ikke i posisjon til å dømme eller utestenge noen på grunnlag av deres lovlige politiske standpunkt. Snarere er det organisasjonens oppgave å fremstå samlende slik at en har en felles arena hvor mennesker uavhengig av meninger kan møtes.

Kulturforeningen har gjennom Buskerud Innvandrerråd tradisjonelt har gode kommunikasjonsrutiner med kommune og fylke.

LES OGSÅ: En flørt med fascisme

Det er beklagelig at dekningen av denne saken har vært lite preget av vilje til å dekke saken på en skikkelig måte. Da jeg forsøkte å komme i kontakt med forfatteren av artikkelen, som blåste opp denne saken var det total mangel på vilje til å fremme dialog for å få oppklart denne saken. Tvert om ble jeg ved første oppringning møtt med anklager uten mulighet til å forklare hva dette egentlig handler om.

At en avis av en slik dimensjon går ut og anklager enkelt personer for å ha koblinger til fascist politiske organisasjoner som igjen får ringvirkninger i nasjonal presse viser særs lite respekt for meg som enkeltmenneske.

LES OGSÅ: A p-politiker oppfordrer til boikott av DT

Jeg er tilhenger av at avisen skal belyse de tilfeller dem måtte komme over som er av befolkningens interesse. Likevel mener jeg de anklager som har kommer frem i avisen har vært fremsatt på manglende faktagrunnlag. Ved Drammen Senterparti sitt årsmøte 21. november valgte jeg å stille min plass i styret til disposisjon, om partiet ønsket en utskiftning i styret. Det gleder meg at medlemmene i Drammen Senterparti enstemmig stiller seg bak meg og ønsker meg med videre i styret.

For å gjøre det helt klart, jeg har ingen og har ikke hatt tilknytning til MHP som organisasjon og politisk identifiserer jeg meg med de demokratiske verdiene Senterpartiet står for.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Det er avgjørende å beholde spesialistfunksjonene ved Drammen sykehus

* Er MIF-galskapen i ferd med å slukne?

* Opne Pelsdyrgardar

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags