Gode lokalsamfunn i ny kommune

Foto:

Av
DEL

MeningerDet aller viktigste den nye kommunen skal levere, skjer i møtene mellom den enkelte innbygger og de ansatte. Nye Drammen kommune skal kjennetegnes gjennom satsingene på lokalsamfunn i hele den nye kommunen. Vi skal jobbe målrettet for å mobilisere alle gode krefter.

Det er bare ett år til Svelvik, Drammen og Nedre Eiker blir en av landets største kommuner med ca. 100.000 innbyggere og 6500 medarbeidere.

Nærhet

Vi har vært nøye med ordbruken i forbindelse med byggingen av den nye kommunen. Det er ingen kommuner som skal innlemmes i andre eller slås sammen med andre. Vi skal bygge en ny kommune. Denne begrepsbruken er nødvendig for å skape omstillingsevne og for å sikre tjenesteinnovasjon på alle nivåer. Samtidig er jeg svært tilfreds med at det nå, ett år før vi blir én kommune, er ro og trygghet i organisasjonen.

De siste to ukene har jeg holdt flere informasjonsmøter for de ansatte i de tre kommunene. Reaksjonene derfra tyder på at motivasjonen er god.

Den politiske plattformen er selve grunnlagsdokumentet i byggingen av ny kommune. Nærhet er den mest åpenbare, enkeltstående føringen i den politiske plattformen. Nye Drammen kommune må derfor kombinere mulighetene som ligger i å bli en storkommune med organisatoriske løsninger som sikrer nærhet i driften. Tjenestene skal oppleves som nære, og det skal være en stor grad av medvirkning. Vi skal være kreative og innovative sammen med innbyggerne, og utvikle metoder og arenaer der dette samspillet kan utvikles.

Den nye kommunen anbefales inndelt i områder på tvers av de gamle grensene.

Disse områdene blir heretter foreslått å hete kommunedeler, og dette ordet er ikke tilfeldig valgt. Alle kommunedelene skal være likeverdige, selv om de er ulike både i areal, antall innbyggere, demografi og antallet innbyggere. Denne saken er i prosess og vil bli politisk vedtatt i 2019.

Kommunedeler

Alle kommunedelene i Nye Drammen vil få flere innbyggere enn flertallet av norske kommuner:

  1. Mjøndalen, Åsen og Steinberg
  2. Krokstadelva og Stenseth
  3. Solbergmoen, Solbergelva og Åssiden
  4. Rødskog og Gulskogen
  5. Konnerud
  6. Strømsø ovenfor Vestfoldbanen (Danvik, Austad og Fjell)
  7. Strømsø nedenfor Vestfoldbanen (Grønland, Marienlyst og Brandengen)
  8. Bragernes og Øren
  9. Skoger, Tangen, Åskollen og Nesbygda
  10. Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger

I hver av disse kommunedelene vil det bli etablert lokaldemokratiske organer, nærutvalg, der folkevalgte møter innbyggerne.

Her har Nye Drammen kommune valgt en ny ordning som ikke er i bruk andre steder. Det vanlige er at lokaldemokratiske organer ute i kommunen enten er sammensatt av folkevalgte eller innbyggere.

I Nye Drammen blir det både folkevalgte og innbyggere rundt bordet når nærutvalgene møtes.

Disse nærutvalgene kommer til å danne grunnlaget for innbyggervirkning. De får også en egen koordinator som blir et bindeledd mellom nærutvalget og kommunen, samt mellom innbyggerne, lag og foreninger og nærutvalget. Denne lokalkjente koordinatoren får en viktig rolle i å sikre medvirkning. Koblingen til lokalsamfunnene er av stor betydning for kommunens samfunnsansvar.

Frivillighet

Nye Drammen kommune skal også kjennetegnes av en annen type innbyggermedvirkning, nemlig den som handler om forebygging, tidlig innsats, aktivt kulturliv og bred aktivitet innen frivilligheten. Det betyr at slike tilbud må være tilgjengelige uavhengig av hvor du bor. Det er derfor naturlig at alt av tilbud som en universelle og som brukes ofte, skal lokaliseres nær brukerne. Slike tilbud bør derfor være representert lokalt i alle kommunedeler.

Det bør også være lokale møteplasser i hver kommunedel for innbyggerne lokalt, møteplasser for unge og eldre.

Det bør også skapes en samfunnshusfunksjon i alle kommunedeler. Dette kan være knyttet til for eksempelvis et bibliotek eller skole, og må ikke være et eget bygg.

Mye av mitt første år som prosjektrådmann i den nye kommunen har gått med til å organisere den nye kommunen. Direktørgruppen er på plass, dernest følger nivå 2, kommunalsjefer og stabsledere, som ansettes i januar. Deretter skal virksomhetsledere på nivå 3 ansettes.

Organiseringen av kommunen utgjør en viktig brikke for å underbygge og stimulere til kultur og holdninger. I denne sammenhengen er det svært viktig at både ansatte og innbyggere opplever en ny kommune som våger å satse og som ønsker fremgang.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags