Litt om avisoppslag, Facebook-innlegg, avisoverskrifter og klage til Pressens Faglige Utvalg

Yousuf Gilani.

Yousuf Gilani. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerEn ansvarlig avisredaktør er i en redaktørrolle for avisen bundet av de presseetiske reglene som er vedtatt av Norsk Presseforbund ( Vær Varsom Plakaten, VVP).

Redaktøransvaret understreker berettigelsen av å informere hva som skjer i samfunnet og dekning av kritikkverdige forhold.

De som er blitt utsatt for angrep skal snarest få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling.

Det forholdet som omtales i Kristin Monstads ovenstående Facebook-innlegg er også gjenstand for et førstesideoppslag i dagens papirutgave, hvor avisen på to sider i avisen på korrekt vis har forelagt den angrepne part de spørsmålsstillingene de ønsket å omtale, for en samtidig kommentar og imøtegåelse av faktiske opplysninger.

Den samtidige kommentaren fra den angrepne varaordfører er egnet til å gi saken et mer balansert inntrykk enn ovenstående Facebook-innlegg fra Kristin Monstad. Kristin Monstad er ansvarlig redaktør i Drammens Tidende, og hun har i den rollen allerede tidligere blitt orientert om en rekke faktiske omstendigheter som er egnet til å gi denne saken et annet inntrykk enn hva hennes Facebook-innlegg skaper.

Spørsmålet er så om avisredaktøren kan legge dette balansekravet til side med en gang hun publiserer et innlegg på Facebook.

Drammens Tidende har organisert seg med en egen hjemmeside på Facebook.  Så vel på Kristin Monstads egen hjemmeside, uavhengig av avisens Facebook, som på avisens Facebookside er hennes innlegg utstyrt med en lenke til omtalte avisoppslag i dagens papirutgave.

Spørsmålet er så om avisredaktørens eget innlegg tilfredsstiller balansekravet ved at det publiseres, uten henvisning eller kommentar, utstyrt med en lenke til papiravisens mer balanserte fremstilling.

Denne spørsmålsstillingen må veies opp mot det forhold at ikke alle lesere behersker denne oppslagsmuligheten via lenken, samtidig som mange Facebook-lesere begrenser seg til å lese redaktørens Facebookinnlegg, som mer har karakter av en meningsytring knyttet til en ulovlig kort faktafremstilling.

Etter som innlegget også er gitt plass på avisen Facebook-portal, legger jeg til grunn at redaktørens innlegg må bedømmes etter presseetiske regler.

Avisredaktøren har som nevnt sin plikt til å avdekke kritikkverdige forhold

LES OGSÅ: Gilani bør slutte å skylde på alle andre enn seg selv

Her har en husselger innredet til boligrom, kjeller som kun var godkjent til boder. Redaktøren skriver at selgeren gjorde om underetasjen til det som fremstiller seg som en ny boligenhet – uten å søke om bruksendring.

Her må det tilføyes at huset var kjøpt som enebolig, leid ut som enebolig og at soverommene i underetasjen kun ble benyttet ved et par sporadiske familiebesøk hos daværende leietaker.

Huskjøperen her er selv snekker av yrke og har kjøpt huset som enebolig, med sikte på tilrettelegging for hans store barnefamilie. Huset er med andre ord verken markedsført som eller kjøpt som noe annet enn en enebolig. Kjøperen som etter en rekke visninger var vel kjent med hva han kjøpte og orientert om manglene, ville ikke vente på at selgeren fikk rettet opp på manglene. Han ville kjøpe huset i forevist stand.

Det gir et fortegnet inntrykk å fremstille kjøperen her som offer for selgerens ulovligheter. Kjøperen har med åpne øyne kjøpt noe som er omtalt som mangelfullt, og, selv, mot prisavslag, overtatt ansvaret for å få de påviste manglene i formelt orden. 

Varaordføreren har selv overfor avisen gitt uttrykk for kritikk av at de forsøker å stemple han politisk og sammenligne saker som ikke er sammenlignbare. Selv var han offer for et kjøp i 2000 hvor selgeren tilbakeholdt opplysninger og markedsførte et hus som lovlig utstyrt med flere utleieleiligheter. Selv om avisen var blitt gjort kjent med det salgsprospektet som i 2000 forledet ham, sjenerte ikke DT’ s journalist seg for å ringe rundt til de øvrige gruppelederne i bystyret med spørsmål om deres syn på ordførerens ulovligheter.

Når en snekker insisterer på å få kjøpe et mangelfullt hus, for selv å bygge dette om, tilpasset hans  eneboligplan, er det et stivt stykke å henge ut selgeren for å vise imøtekommenhet for dette ønsket. At så selgeren straks iverksetter egen meldepliktig ombygging, men venter lenge med å sende kommunen melding om dette, skal vel ikke selgeren klandres for?

LES OGSÅ: Solgte enebolig med ulovlige byggetiltak

Nå er det dristig å kritisere en avis eller dens ansatte.

I løpet av denne formiddagen har avisens e-post-utgave fått en annen forside som forkynner: «Varaordføreren i Drammen: Tjente 850 000,- på boligsalg – bygde om huset uten å søke.

En slik overskrift er egnet til å skape forestillinger om årsakssammenheng mellom ulovligheter og salgsgevinst.

Overskriften kan også gi forestillinger om at noen har kjøpt katta i sekken, dvs blitt snytt i en handel som omhandler noe annet enn hva man har betalt for, samt at varaordføreren har skodd seg på ulovligheter

I henhold til de presseetiske reglene, VVP § 4-4 skal pressen sørge for at overskrifter, henvisninger og ingress ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.

Det er på denne bakgrunn at to forhold vil bli forelagt for Pressens Faglige Utvalg:

1. Den forenklede saksfremstillingen i redaktørens Facebook-innlegg d.d., i strid med balanse kravene i VVP §§ 2-3 og 4-1.

2. Omtalte avisoverskrift i avisens nettutgave i formiddag, som anses i strid med VVP § 4-4

Mitt innlegg her sendes som et Facebook-innlegg, men også som et innlegg til avisen under påberopelse av Vær Varsom Plakatens § 1.4 annen setning: Det er pressens plikt å sette kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle,

Dette innlegget er skrevet i forståelse med varaordfører Gilani, som har min fulle sympati for en unødig hardhendt behandling i Drammens Tidende.

LES OGSÅ: Gilani må forklare seg til Venstre-styret

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags