Nullvekstmålet - elefanten i Buskerudbyrommet

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I ordinære politiske saker der man diskuterer kompliserte tiltak som medfører bruk av betydelig mengder skattekroner, så går diskusjonen rundt kost-/nytteforhold, konsekvenser og positive og negative effekter.

I en velfungerende politisk saksbehandling vil man først søke faglige og uavhengige råd og ansvarlige politikere ønsker at saken skal belyses så grundig som mulig før vedtak fattes. Innbyggere, med bistand fra en nysgjerrig og kritisk presse, belyser saken offentlig og gir saken nødvendige kontrollmekanismer.

I behandlingen av «Buskerudbypakke 2» (BBP2) så har man etter mitt syn hoppet bukk over de fleste viktige prinsipper for god saksbehandling og jeg mener dette har utspring fra det såkalte «nullvekstmålet for privatbilisme». Dette politiske målet har ført til at de ovennevnte prinsippene ikke er relevante i saken og målet helliger nærmest alle midler.

LES OGSÅ: Stadig flere melder seg på: Men ordføreren tviler på at «kjør sakte»-aksjonistene lykkes

«Nullvekstmålet» blir nå brukt som en politisk brekkstang for at man nå skal bruke nesten ubegrensede midler landet rundt på tiltak som forskere peker på at ikke har betydelig effekt utenfor storbyer (kollektiv, sykkel og gange). Transportmodellberegningene bak byutredningen for «Buskerudbyen» påpeker dette faktum.

Ifølge Arvid Strand i Transportøkonomisk institutt vil økte subsidier til kollektiv hovedsakelig føre til økt total transportmengde og vil ikke redusere privatbilismen i betydelig grad. For de fleste vil aldri sykkel bli et reelt alternativ året rundt.

I en travel hverdag med kjedereiser og lang kjørevei er dessverre bilen den eneste rasjonelle transportformen for mange innbyggere per i dag. Arvid Strand har pekt på disse åpenbare, men ignorerte fakta, men er blitt overhørt.

Etter mitt syn har normalt sett ansvarlige politikere i Drammen som har gjort en god jobb for byen de senere år, blitt tvunget til å fravike fra sine prinsipper og personlige overbevisning.

Man er nå i ferd med å gjennomføre en dramatisk og vilkårlig økning i skattetrykket i området uten at man har gjort grundige konsekvensutredninger. Den eksterne kvalitetssikringen (KS1) for BBP2 i 2014 før «ompakkingen» viste en betydelig negativ samfunnsøkonomi (og nullalternativet ble anbefalt).

Når man kommer til kjernen i «nullvekstmålet», så er det eneste som fungerer økonomisk tvang (gjennom bomringer og økte parkeringsutgifter). Mange mennesker vil bare slutte å bruke bilen i småbyer som Drammen når de ikke har råd til det lenger. Hvilke konsekvenser vil dette ha for vårt lokalsamfunn?

For min del har behandlingen av BBP2 ført til at jeg har begynt å miste respekten for klimapolitikken. For her er ikke «kjedelige» fakta som f.eks. hvor mye det koster per CO₂-tonnreduksjon relevant.

Klimapolitikken fremstår nå som et svarteperspill der barnefamilier og tilfeldige nå sitter med svarteper landet rundt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken