Nye Drammen, nye læreplaner og en ny skolehverdag

Foto:

Av
DEL

MeningerNå er det litt over et år igjen til nye Drammen er en realitet. Mange har jobbet med forberedelsen lenge og nå er 5 av 8 kommunaldirektører ansatt. Karen Tone Børsum, fra Svelvik er vår nye direktør for utdanning. Hun får en spennende jobb.

Barn og unge er vår framtid, og det som gjøres her er også et fundament for hvordan vår framtid blir.

LES OGSÅ: – Som å legge ut rød løper for en elev som kommer til å droppe ut av skolen

Utviklingen i samfunnet går så fort at det kan være vanskelig å forutse hva vi utdanner våre unge til, og hvilken kunnskap og kompetanse som er viktig. Når jeg forteller mine barn og elever at jeg måtte låne telefon hos mine besteforeldre, som var tidlig ute og hadde telefon lenge før min mor og far, kan de neste ikke tro det.

At ingen hadde mobil, Internett og måtte gå i en fotoboks for å få tatt en «selfie», blir helt uforståelig og de skjønner ikke hvordan vi overlevde.

Mens vi derimot vi ikke kan forstå at våre besteforeldre klarte seg uten vaskemaskin og TV.

Utvikling og teknologi går stadig hurtigere. Det blir vanskeligere å vite, ikke minst forutse, hva framtidens kompetansebehov blir.

Dette har gjort at det har vært viktig og riktig å se på våre læreplaner på nytt. Skolen må ligge i forkant av elevene, ikke i etterkant.

Skolen kan ikke ha fokus på løkkeskrift og håndskrift, når elevene på alle andre arenaer må forholde seg til det digitale.

Selv om læreplanene våre må fornyes, er opplæringsloven fortsatt framtidsrettet. Den sier at opplæringa skal åpne dører mot verden og framtiden, fremme demokrati, likestilling og vitenskapelige tenkemåte og gi utfordringer som fremmer danning og lærelyst. Elevene skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang og lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst.

De nye læreplanene skal gjelde fra samme tidspunkt som vi også er en ny kommune.

Dette gir oss en fantastisk mulighet og utgangspunkt til å skape et felles fundament. I dag har alle våre tre kommuner sine egne lokale læreplaner som er basert på kompetanseløftet. Likevel må det dannes nye planer, ikke bare fordi vi blir en ny kommune, men fordi det kommer et nytt lovverk. Som forarbeid til vår nye kommune er det satt sammen ulike politiske arbeidsgrupper for å sikre et godt fundament til sammenslåingen. Blant annet gjennomføres det utdanningspolitisk-verksted. Det er pekt på hva som er likt, felles utfordringer og lagt en strategi for å ha et felles kunnskapsgrunnlag. Dette må forankres politisk og ute i våre virksomheter.

Vi kunne ikke fått et bedre utgangspunkt til å bygge et felles fundament som er framtidsrettet og basert på de nye læreplanene, samtidig som det er forankret i hele vår nye kommunes kompetanse, kunnskap og utfordringer. Dette sikrer våre barn og unge en opplæring som gjør dem forberedt på å møte framtidens kompetansekrav og behov.

LES OGSÅ: Foreslått som ordførerkandidat - får kamp

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags