Gå til sidens hovedinnhold

Ordføreren bør trekke seg

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ordfører Tore Opdal Hansens siste krumspring rundt Buskerudbypakke 2 bør få konsekvenser for hans politiske karriere. Tore Opdal Hansen har ikke vår tillit og han bør heller ikke ha befolkningen i Drammen sin tillit.

Ordføreren i Drammen har i fem år sittet som leder for Buskerudbyen. Her har han ledet samarbeidet mellom alle kommuner, inkludert fylkeskommunen innenfor det området vi omtaler som Buskerudbyen.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Hovedformålet med Buskerudbyen er å utforme en felles areal- og samferdselspolitikk for å overholde Stortingets vedtak om null vekst i personbiltrafikken. Altså å  fremme kollektive løsninger, sykkel og gange som reelle alternativer til økende biltrafikk.

For å få til denne overgangen fra bil til kollektiv og sykkel har man først gjennomført Buskerudbypakke 1. Neste trinn skulle vært Buskerudbypakke 2.

Etter flere år med forhandlinger, utredningsarbeid, høringer og dialog, fatter til slutt samtlige kommuner i området, inkludert fylkeskommunen, like vedtak og det blir enighet om et kompromiss for Buskerudbypakke 2. Tore Opdal Hansen har ledet hele prosjektet i fem av årene siden starten i 2010

Tore Opdal Hansen har vært en viktig premissleverandør og leder av samarbeidet.

Det er Tore Opdal Hansen som har sørget for at tilfartsvei vest er en del av prosjektet, selv om flere andre kommuner ikke ønsker dette. Det er Tore Opdal Hansen som godkjenner bomplasseringer internt i egen by. Det er Tore Opdal Hansen som krever fullfinansiert nytt løp i Strømsåstunnelen og Holmenbrua.

Det er Tore Opdal Hansen som er ansvarlig for at befolkningen i liten grad blir hørt og for det  generelle demokratiske underskuddet i prosessen.

Tore Opdal Hansen er ansvarlig for at vedtakene ikke har nødvendig tilslutning i eget parti og at hans egen regjering heller ikke er med på notene.

Det er brukt enorme offentlige midler, det er brukt flere år med tunge politiske prosesser.

Kommunestyrer og fylkesting har stemt og votert over saken i flere omganger. Fagfolk har jobbet og partier som i utgangspunktet er uenige har godtatt kompromisser og innrømmelser.

Hele tiden har ordføreren i Drammen styrt prosessen.

Fem år som leder av Buskerudbyen og som ordfører i Drammen, i fire av disse årene som forvalter av et rent politisk flertall i Drammen. Tore Opdal Hansen har et soleklart ansvar for resultatet, for prosessen og for Buskerudbypakke 2s endelig endelikt.

Det er rett og slett uhørt etter en slik prosess å kaste kortene etter et internt gruppemøte i Drammen Høyre.

Det er ikke bare uhørt, det er fullstendig uansvarlig og vitner om at ordføreren er mer opptatt av å tette velgerflukt mot Fremskrittspartiet enn å være ordfører for Drammen.

En ordfører som skalter og valter med økonomiske og menneskelige ressurser på denne måten har ikke min tillit og bør heller ikke ha andres tillit.

Det er vist manglende lederskap over lang tid. Tore Opdal Hansen er en svak leder som bøyer av for et hardt ord. Ordføreren viser også total mangel på respekt ovenfor vanlige politiske prosesser. Ved å kaste håndkleet før NTP legges fram, og uten å konferere med de andre kommunene i samarbeidet, så setter han sine samarbeidspartnere i en vanskelig situasjon.

Denne saken viser også at ordføreren har lav tillit innad i Høyre.

At han ikke klarer å få sin egen regjering med på bomfri Strømsåstunnel og ny Holmenbru viser at Drammens ordfører ikke lyttes til hos sine egne. Vi har tidligere erfart det ved flytting av statlige arbeidsplasser og lokaliseringer.

Drammen taper alltid under denne regjeringen!

Vi i De Grønne mener Buskerudbypakke 2 heller ikke er perfekt og vi er villig til å se på endringer, men det må skje på en god måte som involverer alle parter slik at man ikke undergraver hverandre. Pakka er et samarbeid, ikke et sololøp. Da løser man det gjennom samarbeid og ikke sololøp. Vi er villige til å inngå kompromisser. Vi er villige til å legge egne politiske kjepphester på hylla for å få til en miljøpakke med formål å redusere personbiltrafikken.

Vi har problemer med å se hvordan dette samarbeidet kan fortsette dersom Tore Opdal Hansen fortsetter på samme vis.

Ordførere kan ikke trekke seg som ordførere midt i en periode, men han bør velge en stedfortreder i det videre samarbeidet i Buskerudbyen.

Tore Opdal Hansen har null tillit og skader Drammens forhandlingsposisjon.

SISTE NYHETSSAKER OM BUSKERUDBYPAKKE 2:

* Dette vet lokalbefolkningen om Buskerudbypakke 2

* Pakke eller ei - bompenger blir det uansett

* Bomaksjonist: – Respekt for det ordføreren nå gjør

* – Hele Buskerudbyen er nå skrinlagt og lagt død

Kommentarer til denne saken