På tide å fortelle om tankene rundt Marienlyst?

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerNå er det gått over ni måneder siden Bystyret i Drammen besluttet å la Marienlyst bestå som idretts- og rekreasjonsområde, etter stort påtrykk fra flere grupper som vår, og et stort antall av byens innbyggere. Mange engasjerte grupper samlet seg om Marienlyst, og etter det avgjørende møtet i bystyret lå altså hele verden for Marienlysts føtter.

Her kunne alt skje, det var bare å slippe fantasien løs!

Etter ni måneder burde alle involverte parter hatt rikelig med tid til å slikke sine sår, senke busten, brette opp skjorteermene og tenkte nytt og helhetlig for fremtidig utvikling av Marienlyst. På offerets alter ser vi likevel idrettsungdommen. Friidrettsbanen er i en slik forfatning at det ikke kan arrangeres stevner der. Konsekvensen blir at friidretten mister sårt tiltrengt rekruttering eller at de trekker til andre klubber, inn mot Oslo. Dette mener vi ikke er godt nok. Det å iverksette nødvendig oppgradering av området for å kunne tilfredsstille minimumskravene som NIF stiller bør være på toppen av de politiske prioriteringerene.

Hvor ble det egentlig av idémyldringen og de nye, spennende planene for området? Hva ligger egentlig i fremtiden til byens potensielt beste aktivitetsområde? Skjer det noe på den fronten i det hele tatt, eller er politikerne nå bare veldig fornøyde med at saken ligger død, og nederst i bunken? Er dette, som vi så det antydet i et kommentarfelt, kapitalistenes hevn?

Nylig sto det å lese i DT at lokaldemokratiet i Drammen er dødt. Alle de sakene som skaper størst engasjement, og utgjør kjernen i lokaldemokratiet, ryddes unna (i stillhet) før neste valg. Men det er vel sånn, at de sakene som skaper størst engasjement også er blant de viktigste for velgermassen? Altså de nære sakene, det være seg idrett, bomringer og utbygging i våre høyst nødvendige og høyt elskede grønne lunger. Det er sakene som berører oss og familiene våre direkte, naturlig nok. Politikerne i Drammen er veldig opptatt av å fortelle oss at de lytter eller virkelig skal begynne å lytte til disse sakene, men vi merker foreløpig ikke annet enn avslåtte høreapparater.

Engasjementet rundt Marienlyst tilsier at her ligger det et stort ønske om videreutvikling i bunnen – og det blir ikke glemt.

Standardsvaret fra politikere er blitt «at det dreier seg om prioriteringer». Man kan ikke få til alt, men vi kan jo si det samme tilbake. Det ER snakk om prioriteringer.

I Oslo foregår det akkurat nå en livlig debatt – der bygges det mange lignende leilighetskomplekser som her. Dette får stadig økende kritikk, nettopp fordi det også ligger en stor samfunnsøkonomisk verdi i det å være en barne- og familievennlig by.

Ikke alle ønsker eller kan bo i blokk. Man kan med hell være litt mer kreativ i sin tilnærming til byutvikling enn det man er her i byen. Se bare på danskene, de kan dette med familievennlig, variert og sentrumsnær boligutvikling og fortetting (Vejle, f eks), kanskje man burde sende byens utviklere på studietur dit? Den utviklingen som skjer i Drammen nå er på mange måter paradoksal.

Å forte seg med å bygge flest mulig boliger på minst mulig plass vitner om en posisjon som har beina godt plantet et sted på åttitallet hvor den kjappe profitten gjelder. Og det i en tid hvor det er så viktig å kunne vise til langsiktig omsorg for sine innbyggere, grønne linjer, fokus på barn og unges oppvekstvilkår. Hvilke grep kommer til å være de viktigste i konkurransen om nye, ressurssterke innbyggere?

Mulighetene for statlig støtte til for eksempel idrettsanlegg er mange, så lenge man tør å tenke litt utenfor den mørkeblå næringsboksen. I Drammen har vi så mange unike muligheter til å tenke nytt, kreativt og grønt i vår langsiktige utvikling – som en fin forlengelse av den byutviklingen vi så for noen år siden. Der ligger også muligheten til å tiltrekke seg spennende nye start-ups, hubs, investorer og å opprettholde en bærekraftig handelsstand i sentrum. Legger man de grunnleggende forholdene til rette vil veksten og bærekraftigheten følge etter.

Er posisjonen smarte nå, tør de å la nettopp dette engasjementet ha innvirkning på byens og kommunens utvikling og faktisk lytte til oss som bor her.

Om tre år skal Marienlyst huse et helseknutepunkt. En naturlig del av denne planen vil være å prioritere en oppgradering og innovativ utvikling av banen på Marienlyst. Vi som bor på Danvik og Strømsø, samt idrettslagene som hører til her, sitter på mange gode innspill på hva vi trenger og ønsker oss i nærområdet vårt, og stiller oss gjerne til rådighet dersom politikerne står fast.

Vi venter foreløpig i spenning på de nye planene, men kommer ikke til å vente i stillhet.

Når det gjelder veien videre mener vi at man bør gjøre en god og bred interessent- og behovsanalyse, fremfor å oppfordre til en litt mer tradisjonell idédugnad. Denne analysen bør involvere ulike interessegrupper, som f.eks. skole, idrett, ungdom og beboere i området. Med denne som bakgrunn bør det være mulig å invitere profesjonelle og erfarne leverandører til en såkalt innovativ anskaffelse, der de etter beste evne forsøker å besvare behovet, gjerne gitt en kostnadsramme.

Om ett år er det valg.

I ly av de mange betente sakene som har vært behandlet og gjennomført i den inneværende perioden vil nok mange velgere føle at de har mindre tillit til partiene. Dette er det ikke for sent å gjøre noe med. Men noe bør de fleste politikere ha lært de siste årene, nemlig at det å inkludere sjefene deres – oss velgere – kan lønne seg ved neste valg.

Der har enkelte fortsatt en lang vei å gå!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags