Jeg er utdannet radiograf fra Høgskolen i Gjøvik (dessverre hadde ikke denne studieretningen kommet til Drammen ennå), og som student opplevde jeg et enormt engasjement for det lokale sykehustilbudet i alle lokalsamfunn hvor jeg hadde praksis. Dersom det var snakk om nedleggelser eller flytting av funksjoner ble det ofte arrangert fakkeltog.

Da kom det folk. Masse folk! Det samme engasjementet så jeg også i både Rjukan og på Kongsberg, hvor jeg senere har jobbet.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

På min siste arbeidsdag i Kongsberg, før jeg skulle begynne å jobbe i LO, kom en kollega bort til meg og sa følgende: «Masud, jeg går snart av med pensjon og har fått grått hår. Men en gang var også jeg ung, som deg, og allerede da snakket vi om nytt sykehus i drammensregionen. Sørg for all del for at ikke det samme skjer med deg, at du blir gammel og får grått hår, før et nytt sykehus blir bygget».

Sammen for et nytt sykehus

Som folkevalgt i Drammen har jeg ikke opplevd å se noe fakkeltog for nytt sykehus i våre region. Det jeg derimot har sett er trusler om fakkeltog for å stanse et eventuelt sykehus på dagens tomt, da det var aktuelt. For å være helt ærlig kan jeg ikke si at jeg er stolt av hvordan det politiske miljøet har håndtert denne saken opp gjennom historien. Sykehuset burde vært på plass for lenge siden, og Buskerud har hatt sine muligheter.

Endelig står vi sammen om et nytt sykehus på Brakerøya, selv om mye fortsatt er veldig uklart.

LES OGSÅ: Med Bærum i blikket

Buskerudbenken står samlet bak forslaget, men det er Høyre og Frp som nå har ansvaret for den videre fremdriften. Høyre har helseministeren, og det siste vi trenger nå er flere svada-formuleringer slik som i statsbudsjettet. Vi trenger tydelige vedtak som sikrer finansiering og fremdrift. Vi må ikke glemme at det er flere andre byer og lokalsamfunn som står klare til å bygge nytt sykehus, dersom vi i drammensregionen nok en gang sakker akterut i køen.

Høyre og Frp må sørge for en klar finansiering i revidert statsbudsjett, så skal Arbeiderpartiet stå klare til å følge opp dette etter regjeringsskiftet i 2017.

Funksjoner og innhold

Jeg vil gi en stor takk til «Aksjonsgruppa Drammen Sykehus for fremtiden». Takk for at dere bryr dere og takk for deres engasjement. Drammen trenger å få på plass et fullverdig sykehustilbud, og enhver nedskalering og utflytting av funksjoner må være uaktuelt.

Alle som har et snev av sykehusfaglig kompetanse vet at ved bygging av et moderne områdesykehus er det å samle alle faglige instanser- og tilhørende kompetanse under samme tak noe av det viktigste som kan gjøres.

LES OGSÅ: Dette vil innebære et klart dårligere tilbud når det gjelder øyehelse ...

Ved å bygge sterke fagmiljøer vil vi kunne tiltrekke oss ytterligere kompetanse, og sikre det beste helsetilbudet. Vi må rett og slett sørge for at nye Drammen sykehus blir en attraktiv arbeidsplass.

I et slikt perspektiv vil forslag som å flytte øyeavdelingen til Bærum være å tenke kortsiktig.

Vi vet at det er flest eldre som er avhengig av denne funksjonen og at 80 % av pasientene kommer fra Buskerud. Å påtvinge disse en ekstrabelastning som å måtte reise inn til Bærum for å få nødvendig helsehjelp, kan ikke jeg som folkevalgt stille meg bak. Jeg er derfor glad for at Buskerudbenkens leder, Martin Kolberg, nå vil samle benken for et møte med Høyre og Frp, med helseminister Høie, for å få klarhet i situasjonen. Vi krever klare svar fra regjeringen.

Selv har jeg nylig meldt meg inn i aksjonsgruppa. Vi står sammen for Drammen sykehus og sammen skal vi sikre det beste helsetilbudet for innbyggerne i Buskerud. Kanskje er det på tide med et fakkeltog?

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* Det vi anser som bløff ...

* Velgerne i Sande lurt trill rundt

* Ansvarsfraskrivelsene fra Buskerudbypakke 2 er i gang, og det skjønner vi godt!