Posisjonen sier nei til byutvikling og arbeidsplasser

Foto:

Av
DEL

MeningerDrammen sakker etter på tilflytings- og etablerer statistikkene. Alarmklokkene ringer, og det satses stort på næringsvekst 2020 - i kommunal målestokk. En ting er å støtte mer eller mindre velfungerende kampanjer, noe annet er vise i praksis at vi legger til rette for offensive næringssatsinger.

En skikkelig offensiv etablering som Høyre, Frp, KrF og Venstre-medlemmet Yousuf Gilani akkurat valgte å si et klart nei til er etableringen av ett av de mest framoverlente kontorbyggene som er planlagt i Drammen i det siste.

LES OGSÅ:

I Vinjes gate1 har Vestaksen Eiendom nå fått nei/utsatt sine planer om et kontorbygg på 10.700 m2. Ett bygg med plass til mange nye arbeidstakere, gründerbedrifter og selskaper.

Utbygger har gått flere runder for å levere et konsept som ikke bryter med kommuneplanen.

Utbygger ble bedt om å komme tilbake med et planinitiativ som forholder seg til høyhusordningen slik den er vedtatt i gjeldende kommuneplan (begrenser bygninger opp til og over 32 til 37 meter). Det har utbygger gjort og i saksutredningen peker kommunens planavdeling på følgende positive forhold:

«Forslagets formål er i tråd med både gjeldende regulering og kommuneplanens arealdel. Forslaget styrker gang- og sykkelforbindelser, delvis gjennom organiseringen av bebyggelsen og utformingen, men også gjennom forslaget til utbyggingsavtale hvor det er avtalt bidrag knyttet til opprustingen av gang- og sykkelveiforbindelsen fra Øvre Sund bru og inn mot sentrum
 Fordi det legges opp til lav parkeringsdekning vil forslaget ha minimale konsekvenser knyttet til trafikkavvikling på Sentrumsringen.»

I tillegg vil forslaget «Tilføre arbeidsplasser med fokus på gründervirksomhet, dette gjenspeiles i bygningens organisering og åpningen for pop-up/show room i forslaget til bestemmelse. Tilrettelegge for publikumsrettet virksomhet på bakkeplan tilpasset nærheten til studentboligene. Tilby et allment tilgjengelig torg og en torgpassasje for myke trafikanter»

I stedet for et brakkområde i dumpa visavis Rema 1000 i Vinjes gate kunne vi her fått et framtidsrettet kontorbygg som ville tilført byen mellom 400 og 500 arbeidsplasser.

Et åpent bygg for byens innbyggere og studentene som bor vegg i vegg. Posisjonen mente at bygget er for høyt, men det ville altså ligget på lavere kotehøyde enn dagens Fylkeshus. I tillegg vil dette området transformeres om ikke veldig mange år. Fylkeshuset og legevakta skal bort, og dette vil bli et tett og ganske høyt område. Vi mener at vi ikke har tid å miste i å legge til rette for ny næring, nye arbeidsplasser og nye innbyggere i Drammen. Det vil dessverre posisjonen i dette tilfellet.

Kanskje de burde ta en titt på TV-serien Lykkeland i stedet, og se at handling virker bedre enn kampanjer og planer.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags