Skal ikke Drammen bli som andre byer? Buskerudbypakke må på plass!

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Av de ni byområdene i Norge som er aktuelle for byvekstavtale og dermed økt statlig finansiering, er det bare Buskerudbyen som ikke har byvekstavtale og bompengeordning. Disse avtalene og de statlige belønningsmidlene som følger med, er det beste virkemiddelet vi har til å få orden på trafikkproblemene i byene.

Det er også den beste løsningen for å oppnå Stortingets mål om at all vekst av trafikk i bysentrum må skje gjennom kollektive løsninger, sykling og gåing.

I transportkomiteen på Stortinget har vi behandla den ene byvekstavtalen etter den andre, med bl.a. Bergenspakka og Trondheimspakka. Vi har også hatt delegasjoner på besøk – fra mellomstore byer som ønsker seg byvekstavtaler. Men Buskerudbyen har glimret med sitt fravær. Det skyldes selvsagt at den havarerte i fjor, delvis pga. aksjoner og delvis pga. sviktende statlig støtte.

Derfor gjennomføres fortsatt tre av fire reiser i Drammensområdet (Buskerudbyen) med bil, og dette området er på toppen av lista over biltetthet i landet.

Buskerudbyområdet er Norges femte største byregion og fortsetter å vokse kraftig. De neste 20 åra vil det bli rundt 45.000 flere innbyggere. Beregninger viser at dersom det ikke gjennomføres tiltak, vil biltrafikken øke med 22 %. Dette vil medføre enda mer kø, dårligere luftkvalitet og økte klimagassutslipp. Det blir rett og slett mindre trivsel i byen. I tillegg blir det vanskeligere kår for næringstransporten.

Forskere, planleggere, det store politiske flertallet på alle nivåer og vegdirektøren sier alle at man ikke kommer utenom bidrag fra bilistene selv, med bompengeordninger i en eller annen form, for å få til nullvekstmålet på biltrafikk i sentrum og for å nå klimamålene våre.  

Nå har sekretariatet for Buskerudbyen lagt fram nye forslag, der det er ulike løsninger på vegbygginger og bomplasseringer. Uansett hvilken tiltakspakke som lokalpolitikerne blir enige om i de fire kommunene, Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker, så vil vi sikre kollektive løsninger med hyppige bussavganger og langt bedre framkommelighet for alle, ikke minst for syklister og gående.

Det skal avsettes minst 1,5 mrd. kr til et stort løft for sykkel i alle tiltakspakkene.

Når det gjelder kollektivtilbudet står vi nå ved et veiskille. Hittil (2010–2017) har Buskerudbyen mottatt 640 mill. i belønningsmidler fra staten. Det har gjort at det har blitt flere busstilbud og hyppigere avganger. Nå kan vi velge om støtten til dette skal tas vekk og tilbudet svekkes betydelig, eller om vi heller skal øke tilbudet. Med tiltakspakkene som foreslås øker busstilbudet kraftig både i rushtid, på kveldstid og i helgene. Da kan det bli lavere billettpriser, familierabatt i helgene og mer sømløse reiser.

Buskerudbypakka lover også at det skal bli enklere å bytte mellom ulike linjer som driftes av Brakar, NSB og Ruter.

Der det er togstasjoner og bussholdeplasser, må folk kunne parkere biler og sykler. Kollektivknutepunktene i Hokksund, Mjøndalen og Lierstranda skal oppgraderes i pakkeforslaget, og det er noe mange er opptatt av.

Bommer gir penger, og bommer gir misnøye. I utgangspunktet. Men de fleste tror jeg forstår at dette er nødvendig for å nå målene jeg har beskrevet.

Men misnøyen blir størst om plasseringene oppleves urettferdig. Etter mitt syn bør det være flere bommer, også i sentrum. Det gir bedre oppnåelse av målene, nemlig mindre trafikk i sentrum, og det gir lavere priser ved hver bom. Uansett betales det bare for én passering i løpet av en time.

Jeg er ikke så opptatt av hvilken tiltakspakke som velges, bare man enes om én av dem.

Men i SV heller vi helst tiltakspakke én som prioriterer enda mer til kollektivtrafikk og sykling og er det alternativet som best innfrir målene. I tillegg til fellestiltakene, inngår ny Landfalløybru, ny Mjøndalsbru, tiltak for rimeligere og enklere kollektivreiser og 380 mill. kr ekstra til sykkeltiltak i denne pakka.

SV er likevel åpne for «å shoppe» prosjekter, som ny Svelvikvei, fra de andre pakkene.

Som mange kanskje har registrert, har jeg gang på gang etterlyst muligheter for to tog i timen mellom Drammen og Hokksund – så snart som mulig også til Kongsberg. Samferdselsministeren er nok rimelig lei spørsmålene mine om dette. Ganske snart vil det foreligge en mulighetsstudie for dette på eksisterende enkeltspor, og hvilke tilpasninger som er nødvendige. Da vil dette også være en viktig faktor i den nye Buskerudbypakka.

Jeg håper inderlig at bompengemotstanderne nøye vurderer om de på nytt skal bidra til å trenere eller utsette bomløsninger som bypakka er helt avhengig av.

Fremskrittspartiets populistiske holdning, til alltid å fiske stemmer i rørt vann, håper jeg blir gjennomskuet. Ingen bypakker og knapt noen nye, større veiprosjekter kan bygges uten bompenger. Det veit sentrale Frp-ere og det vet nok statsråden deres, Solvik-Olsen også meget vel.

La oss håpe at Drammen og Buskerudbyen nå kan komme vekk fra sin lite vakre jumboplass på lista over moderne byer som vil utvikles i mer miljøvennlig retning – med mindre forurensende og arealkrevende biltrafikk i sentrum.

LES OGSÅ: Avfeier Frps krav om folkeavstemning

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags