Skal vi bruke tid på å utrede selvfølgeligheter, Drammen Venstre?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI et debattinnlegg i DT 21.oktober, stiller Venstres Eidi Ann Hansen og Anders Wengen spørsmål om politikerne i Drammen vet nok, når de nå skal avgjøre om det skal bygges en ny ungdomsskole på Åskollen eller om Marienlyst skole skal bygges ut. Det ramses opp en mengde spørsmål, som Venstre mener at trenger en grundig utredning.

Det er mulig at Drammen Venstre har sovet i timen, men denne saken har faktisk pågått en stund.

Hvorfor i all verden komme med en mengde mer eller mindre irrelevante spørsmål i tolvte time, Drammen Venstre. Dette lukter sterkt av et ønske om å trenere en allerede godt belyst sak.

De fleste av disse spørsmålene er, slik vi ser det, irrelevante å se på.

De spør bl.a. om hvilke konsekvenser en ny skole vil få for den lokale stedsutviklingen på Åskollen. Videre lurer de på om en ny skole vil øke oppslutningen om, eller behovet for, lokale fritidstilbud. Så reiser de spørsmålet om hvilke konsekvenser det vil få for lokalt næringsliv og hvordan må vi planlegge for arealforvaltningen i området som følge av dette.

Kjære Hansen, Wengen og hele Drammen Venstre. Har dere noen gang hørt om en lokal skole som er negativ for det lokale miljøet?

Jeg har søkt, men har ikke vært i stand til å finne noen eksempler. Skal vi virkelig bruke tid og ressurser på å finne svar som gir seg selv, Drammen Venstre? Så til næringslivet i bydelen. En ny skole vil gi bydelen og byen sårt tiltrengt tilflytting. Den vil gi hele bydelen og områdene rundt et solid kvalitetsløft. Det vil forundre meg om dette vil være negativt for næringslivet i området.

Igjen, skal vi da bruke tid og ressurser på dette, Drammen Venstre?

På dette punktet i mitt svar, har jeg bare kommet til punkt to i Hansen og Wengens spørsmålsbonanza der svarene i stor grad gir seg selv. Nå spør de om hvilke miljømessige konsekvenser alternativene Åskollen og Marienlyst vil få. Altså, mindre elevtransport – mindre utslipp, mindre svevestøv og mindre tungtrafikk. Må dette virkelig utredes, Drammen Venstre?

Slik fortsetter Hansen og Wengen med sine spørsmål, og jeg ser ingen grunn til at vi skal trenere en så viktig sak, med selvfølgeligheter.

Venstre stiller også noen spørsmål som omhandler skolestørrelse og elevmedvirkning. Dette er viktige spørsmål. Spørsmålet om storskole har Heidi Frantzen, klinisk spesialist i barn og unges psykiske helse, belyst grundig i et debattinnlegg i DT 19. oktober.

Avslutningsvis er det viktig å påpeke at nærmiljøprinsippet veier svært tungt i denne saken.

Åskollen-området vil vokse enormt de kommende årene. Tar vi med oss Svelvik nord, så snakker vi om langt over tusen nye boliger. Dette perspektivet alene gjør saken enkel. Det er ikke mulig å ikke gå for en ny ungdomsskole på Åskollen nå. Situasjonen er prekær, og en slik skole vil gi store fordeler til alle parter, på forholdsvis kort tid.

Forandringer krever omstrukturering. Utvikling krever handling.

Å bygge en ny skole vil aldri være negativt. Marienlyst-forkjempere peker på at Marienlyst skal bygges ut først, så Åskollen. Hvorfor i all verden skal vi bygge ut en skole som er full i det den åpner, for så å gå på en ny årelang runde med overfylt skole?

I dette tilfellet er en ny ungdomsskole på Åskollen den eneste bærekraftige, fremtidsrettede løsningen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags