Slik får ungdommene en best mulig skolehverdag

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerNei, vi kan ikke spørre barn under 10 år om hvor de helst vil gå på ungdomsskole.

I DT har både Venstre-politiker Eidi Ann Hansen og helsesøster Kristin Sundet etterlyst elevenes stemme. Vi er enige med begge to. Men gjennomføringen er svært utfordrende.

Vi leser med glede at elever ved Marienlyst skole trives på sin skole og ivaretar sine lærere.

For det første har vi hele veien vært tydelige på at vi mener de ansatte gjør det beste de kan. For det andre ville det være svært alvorlig hvis nåværende elever ikke kvalifiserer sin skole som Norges beste. Og det viktigste er at det ikke er dagens elever på Marienlyst ungdomsskole som vil møte de positive eller negative konsekvensene av vedtaket i kommunestyret 30. oktober.

Det vil si at de vi må høre på er barn under 10 år.

Dette er utfordrende fordi barn ikke har et helhetsbilde. Den største utfordringen er likevel at en spørreundersøkelse vil vise at barna ikke er samstemte. Hvilke stemmer skal da få påvirkningskraft? Hvordan vil det være for de barna som ikke blir hørt? Er det etisk forsvarlig å unnlate å høre enkelte av barna under 10 år? Er det riktig å høre majoriteten, hvis det er minoriteten som er de som kan oppleve de mest alvorlige konsekvenser?

Hvordan kan vi være sikre på at foreldrene ikke påvirker barnas stemme? Er det riktig å sette barn i en mulig indre lojalitetskonflikt mot sine foreldre eller søsken som i dag går på Marienlyst?

Svaret er at det i praksis er umulig å forholde seg til. På folkemøtet på Åskollen 14. oktober møtte flere enn 200 store og små opp for å vise sin støtte til ny ungdomsskole på Åskollen. Skal dette eller de fire stemmene for Marienlyst brukes som et tegn?

Det som må ha avgjørende betydning i en så viktig sak, som dreier seg om lenge etterlengtet nærmiljøutvikling på Åskollen, er stemmene til foreldre, politikere, fagfolk og brukerstemmer. Dette er i tråd med kunnskapsbasert praksis. For å finne brukerstemmene har vi gått til Skoleproffene hos Forandringsfabrikken.

Forandringsfabrikken er et godt eksempel på brukerstemmer. De har gjennom de siste årene fått stor påvirkning både politisk, i nasjonale føringer og ute i tjenestene.

På bakgrunn av kvaliteten på kunnskapsinnhentingen hos Forandringsfabrikken, har også vi, valgt å gå til Skoleproffenes råd for å få svar på ungdommens stemme. Forandringsfabrikken har hentet inn kunnskap fra over 5.000 elever på Norges skoler fra 2014–2017. Basert på dette har de gitt råd for å gjøre skolen til et godt sted for læring og trivsel – for flest mulig elever. Disse gode rådene er elevenes stemme inn til lærere, rektorer og politikere.

Skoleproffene uttrykker at skolene må tilrettelegges for alle barn, og at det må tas hensyn til at alle ungdommer er pliktige til å møte.

Videre skriver de at det som skjer på skolen er viktig for oppveksten vår, og en utrygghet kan sette spor i oss for alltid. De understreker at det er trygghet som avgjør både læring og trivsel, og ber alle skoler ta trygghet på alvor.

Trygghet er grunnlaget for å ha det bra på skolen. Det gjelder i klasserommet, i gangene og i skolegården. For å skape trygghet gir Skoleproffene blant annet råd om at alle skoler må bruke tid slik at alle elevene og lærerne blir kjent. Videre skriver de at kjennskap til alle motvirker mobbing, og fremmer støtte og godhet. Alle elevene må derfor kjenne alle elevene på tvers av både klasser og trinn.

De skriver også at press skaper utrygghet, men at god kjennskap til alle medelever gjør presset mindre.

Ungdommenes råd sammenfaller med nyere hjerne- og stressforskning. Hvis politikerne velger å utvide Marienlyst skole med flere elever, er vi svært bekymret for hvordan de skal tilrettelegge for alles trygghet i friminuttene? Trygghet i storefri? Trygghet på skoleveien fram og tilbake til skolen? Og ikke minst trygghet på sosiale medier elevene imellom? Å tilrettelegge for forutsigbarhet, oversiktlige lokaler og kjennskap til ansatte og medelever på skolen er nødvendig for læring og trivsel. Å få til dette på store skoler er utfordrende.

Det opplagte valget er å vedta ny ungdomsskole på Åskollen, støttet av både kunnskapsbasert praksis og Marienlyst skoles uholdbare situasjon.

Det vil skape en best mulig skolehverdag, med forutsigbarhet og trygghet for alle elever, både på Åskollen og Marienlyst.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags