Gå til sidens hovedinnhold

Uansvarlig i Marienlyst-saken

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I saken om ny ungdomsskole har SV argumentert for et alternativ som både ivaretar en snarlig og permanent løsning for den akutte plassmangelen på Marienlyst skole, og som sikrer et godt kunnskapsgrunnlag for en fremtidig ungdomsskole på Åskollen.

Dessverre ser det ut til at flertallet i bystyret går inn for en forhastet løsning uten en grundig utredning. SV mener at det er elevene på Marienlyst som betaler prisen.

De siste ukene har vi lest om bekymrede lærere, elever og foreldre ved Marienlyst skole som frykter konsekvensene dersom bystyret skrinlegger planene om å bygge ut skolen. Kapasiteten til skolebygningen er sprengt og elevene lever med en skolehverdag preget av dårlig inneluft, uegnede undervisningsrom, få toaletter og andre nødløsninger som samlet sett fører til et dårlig fysisk arbeidsmiljø.

Den akutte plassmangelen ved Marienlyst og en forventet elevtallsvekst i skolekrets Strømsø/Danvik de nærmeste årene var bakgrunnen for at det ble fattet et vedtak om umiddelbar iverksettelse av utbygging av Marienlyst skole i økonomiplanen for 2018–2021.

Les også

Lærernes fortvilte bønn til politikerne: – Skolen vår blir rasert

I ettertid har utbygging av Marienlyst blitt satt opp mot ny ungdomsskole på Åskollen. Politikere fra flere partier hevder at den nye kommunen ikke vil ha råd til begge deler, uten å vise til konkrete kostnadsberegninger. Etter behandlingen i komiteen for oppvekst og utdanning ble det klart at flertallet vil sette i gang bygging av ny ungdomsskole på Åskollen, framfor å bygge ut Marienlyst slik rådmannen foreslår. Plassmangelen ved Marienlyst skal løses ved å bygge midlertidige paviljonger, sende skolens elever til andre skoler med ledig plass og leie egnede lokaler.

SV mener det nye forslaget som nå ligger på bordet er uansvarlig og dårlig begrunnet.

Forslaget slår fast bygging av ungdomsskole på Åskollen uten at det er utredet alternativer for hvor skolen skal plasseres, hvor mange elever som skal gå der eller hvor mye den vil koste. Med så mange ubesvarte spørsmål er det vanskelig å forestille seg at en ny skole skal ferdigstilles i 2022. Det betyr at de midlertidige løsningene for å møte plassmangelen på Marienlyst kan bli langvarige.

Et argument som har vært brukt mot utbygging av Marienlyst har vært at skolen blir altfor stor.

Faktum er at det ikke finnes entydig forskning på hva som fungerer best – både store og små skoler har sine fordeler og ulemper. Det som er sikkert er at Elevundersøkelsen viser at Marienlyst skole scorer høyt på trivsel og læringsmiljø.

Et tilbakevendende argument i saken er «det er Åskollen sin tur til å få en ungdomsskole». Selv om ønsket om en ungdomsskole på Åskollen er forståelig, er det ikke slik at hver bydel skal ha en ungdomsskole.

Skoger har heller ikke en ungdomsskole. Hvor mange ungdomsskoler vi skal ha og hvor de bør ligge, må nødvendigvis sees i sammenheng med kommunesammenslåinga med Svelvik og Nedre Eiker og eventuelle nye skolekretser.

En annen side ved saken som har fått for liten oppmerksomhet handler om elevsammensetning og hva elever selv sier om dette.

Skolen er mer enn et bygg, den er også en sosialiseringsarena. En sterk fellesskole der et mangfold av elever med ulik bakgrunn møtes og bli kjent med hverandre er viktig for tilliten i samfunnet. Tendensene til etnisk segregerte skoler i andre byer, som Oslo, har blitt sterkt kritisert av skoleforskere for å bidra til A- og B-skoler. Vi må unngå en slik situasjon i Nye Drammen. Derfor er det viktig å ikke bare utrede økonomi med hensyn til ny ungdomsskole på Åskollen, men også skolekretser og elevsammensetning, med mål om at elever møtes på tvers av bakgrunn og at vi unngår en delt by.

Drammen SV mener at oppvekst og utdanning må være en av kommunens første prioriteter.

Vi mener at Marienlyst må bygges ut slik rådmannen anbefaler for å adressere de prekære problemene der, og så må vi ta stilling til en ny ungdomsskole på Åskollen når det foreligger en skikkelig saksutredning. Med unntak av Drammen Venstre og en deler av Høyres gruppe, inkludert lederen av komiteen for oppvekst og utdanning, Kristin Haftorn Johansen, står SV dessverre ganske alene i denne saken.

Drammen SV mener det er sterkt kritikkverdig at det ser ut til at flere partier er mer opptatt av å sanke stemmer i én bydel, enn å sørge for en grundig og kunnskapsbasert prosess til beste for hele byen.

Politikere burde være mer ansvarlige og si at bystyret må få nødvendig informasjon om Åskollen ungdomsskole før det tas en beslutning. Det gjør vi med alle andre saker og denne saken bør ikke være et unntak.

Les også

Framtiden Marienlyst-elevene frykter: – Vil ikke at søstera mi skal undervises i ei brakke

Kommentarer til denne saken