Utredning er helt nødvendig for gode vedtak

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerStephan Jacobsson svarer på vårt innlegg om hva vi mener må utredes før beslutning om hvor det skal bygges ut ungdomsskole. Jacobsson mener Venstre, med å be om bedre utredning, trenerer saken – underforstått at Venstre ikke ønsker en skole på Åskollen.

Jacobsson misforstår vår intensjon. Dette var ikke et innlegg for en skole på Marienlyst og mot en skole på Åskollen.

Flere av de punktene vi peker på vil sannsynligvis kunne tale til fordel for en ungdomsskole på Åskollen.

Det vi tar til orde for er at saken må utredes i sin bredde før man tar en beslutning.

Det er spesielt viktig i en sak som får så store konsekvenser for så mange, så langt inn i fremtiden. Jacobsson har selvsagt rett i at saken har pågått en stund. Men en lang saksbehandling er ikke det samme som en god saksbehandling.

Jacobsson mener spørsmålene vi stiller allerede er godt besvart og viser blant annet til Heidi Frantzens innlegg i DT 19. oktober om konsekvenser ved store skoler.

Heidi Frantzen er klinisk spesialist og Åskollen-aktivist. Hennes innlegg er basert på hennes egne (verdifulle) erfaringer, men har ingen konkrete referanser til forskning.  Vi regner med at Jacobsson skjønner at beslutninger i Drammen kommune ikke kan bygge på én klinisk spesialist og Åskollen-aktivists erfaringer alene.

En god saksbehandling er det aller viktigste premisset for lokalpolitikk.

En administrasjon som presenterer balanserte saksframlegg gjør det mulig for lokalpolitikere å fatte beslutning i saker. Vi kan ikke regne med at hver enkelt bystyrerepresentant graver seg ned i forskning, leser samfunnsanalyser, osv før de fatter en beslutning. De aller fleste lokalpolitikere har en fulltids jobb ved siden av politikken.

I kommunens økonomiplan 2018-2021 ble det vedtatt umiddelbar iverksetting av utbygging av Marienlyst skole.

Plan A viste seg å bli for dyr, derfor ble det i 1. tertial i år vedtatt at et billigere alternativ skulle utredes. Det er dette som ligger til behandling nå. Høyre og Krf har nå gått bort fra vedtaket de selv har fattet og signalene de har gitt til ansatte og elever på Marienlyst skole over lengre tid over natten. Uten at alternativet de har falt ned på er utredet.

At ansatte, foresatte og elever er frustrert over dette, har vi stor forståelse for.

Det er et viktig prinsipp i demokratiet at politikere kan endre standpunkt i en sak. Men det bør være et ufravikelig prinsipp at beslutningene tas på et godt grunnlag.

Også i Venstre er vi tilhengere av nærskoleprinsippet.

Vi tror at det å ha en desentralisert skolestruktur vil være positivt for nærmiljøet og vi er sterke tilhengere av tiltak som medfører et lavere transportbehov. Men vi er også opptatt av at vi skal ha skoler med en balansert sammensetning av elever, at lærerne som jobber i skolene har gode arbeidsforhold og at store investeringer sikrer god byutvikling. Dette bør vi vite mer om før beslutning tas.

Vi er dessuten opptatt av at kommunen skal følge loven.

Norsk lov sikrer barn og unges rett til å bli hørt i alle saker som angår dem. De skal ikke diktere, men de skal bli hørt og deres mening skal bli tillagt vekt. Kommunen er også lovforpliktet til å gjøre en vurdering av barn og unges beste i saker som angår dem.

Ingen i Drammen har fordeler av at man ikke får tatt en beslutning.

Men det verste som kan skje er at vi får ny informasjon som gjør at vi må endre kurs etter at planleggingen har begynt. Det er ekstremt kostnadsdrivende, kan medføre betydelige forsinkelser og gi oss dårlige løsninger.

Å sende saken tilbake for å få den bedre utredet vil medføre noen måneders forsinkelse.  Det er en lav pris å betale når vi snakker om en investering av denne størrelsesorden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags