Det begynner å gå opp også for Høyre at plastforurensning er et alvorlig problem. Gåsenebbhval som strandet på Sotra med magen full av plast ble en øyeåpner. Undersøkelse av havhest i Nordsjøen har vist at 95 % av individene hadde plast i magen, og på Svalbard har andelen fugl med plast i magen økt fra 30 til 80 % de siste 30 årene, skriver Norsk Polarinstitutt. Fortsetter utviklingen hevder seniorforsker Geir Wing Gabrielsen at det om 30 år vil være mer plast enn fisk i havet. ​

I bystyret for ett år siden tok MDG opp problemet med at innfyll av oppmalte bildekk i kunstgressbaner er antakelig er den nest største kilden til mikroplast på land.

Drammen kommune etterfylte 41 tonn (!) granulater bare på de tre kunstgressbanene på Gullskogen, Åssiden og Konnerud i 2015. Administrasjonen opplyste at man erfaringsmessig kun klarer å samle opp ca. 1/3 av granulatene som blir borte fra banene. Med andre ord bidrar Drammen kommunes kunstgressbaner hvert år med ca. 27 tonn gummigranulat som forsvinner ut i naturen og opptas i næringskjeden.

MDG foreslo derfor at nye kunstgressbaner i Drammen skulle få miljøvennlig granulat, og at kommunen skulle utarbeide en handlingsplan for å forhindre avrenning av gummigranulater fra kunstgressbaner til vassdrag. Ordføreren mente likevel at det var nok å tilfredsstille gjeldende miljøkrav, og fikk flertall med Høyre, Frp og Ap.

Det er bra at ordfører Tore O. Hansen gleder seg med barna som kan spille på det nye miljøvennlige kunstgresset på Kjappen, men trist at barna som snart skal spille på den nye Ørenbanen må dra med seg de svarte gummikulene inn i klasserom og inn i hjemmene i år fremover.

MDGs forslag om å prioritere miljøet fremfor FIFAs krav til toppfotballen​ fikk dessverre våre egne stemmer i bystyret i april i år.

LES HVA BUSKERUDPOLITIKERNE HAR SVART PÅ SPØRSMÅL FRA VELGERE I DRAMMENSDISTRIKTET:

* Politikerne svarer hjelpepleier Wenche Jensen

* Politikerne svarer sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre

* Dette svarer politikerne om landbruk