Viktig at Drammen fortsatt er en bykommune

I motsetning til kommunene rundt Oslo som prøver å profilere seg som bykommuner, er Drammen en ordentlig by. Da må vi bruke det for alt det er verdt.