For noen knappe uker tilbake vedtok rovviltnemndene at 47 norske ulver skal skytes. Slik går det når Ap, Høyre, Frp og KrF vedtar hvor mange ulv de ønsker å ha i landet.

De gjenværende ulvene kommer til å ha radikalt dårligere vilkår for reproduksjon. Derfor er vedtaket er et stort skritt på veien mot utryddelse av ulv i norsk fauna. Det er uakseptabelt.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT VIA FACEBOOK.

Partiene bak ulveforliket erkjenner ikke hvor viktig ulven er for økosystemene på planetens nordlige halvkule, og at også Norge har et ansvar for å verne arten. Utryddet ulv betyr flere hjortedyr som beiter ned skogene våre, mer rødrev som igjen går utover småviltet, og færre kadavre som sikrer mat for mange mindre rovdyr. Men det finnes levedyktige ulvebestander i våre naboland, vil noen innvende. Ja, men dette gjør ikke at Norge er fritatt sitt internasjonale ansvar for å verne rovviltbestander. Om flere land opererte med logikken norske politikere bruker risikerer vi at ingen tar ansvar for å forebygge utryddelse.

Grønn Ungdom mener det er riktig å øke bestandsmålet for ulv og utvide ulvesonen. Dette krever også en ny og offensiv politikk for å beskytte dyr på utmarksbeite.

LES OGSÅ: Å skyte ulv med kanoner…

En mulighet er å lage nasjonale gjeterordninger. Dette vil være dyrt, men vi må huske at summene som i dag går til erstatning av rovvilttap er store. Samtidig må vi føre en landbrukspolitikk som sikrer et solid inntektsløft for beitenæringene og legger rammer for å kunne legge om til storfedrift i områdene med aller mest ulv. Næringsvirksomhet som bruker norsk natur, må også respektere og tilpasse seg den naturen de bruker – ikke bare som ressurs for landbruket, men også som hele folkets felleseie.

Dette har politikere et ansvar for bedre å legge til rette for enn i dag, for det er deres ansvar at Norge gjør sin jobb for å sikre ulvens overlevelse.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Uryddig argumentasjon for å svekke sykehuset i Drammen

* Nei, vi skal ikke legge ned fylkeskommunen

* Tiggerne kan gi kommunen leieinntekter