Irene Kildebo – i intervju og avisartikler gjentar du til stadighet ditt mantra om at det planlegges «en firefelts motorvei gjennom Gulskogen» – nå sist i intervjuet under vignetten Elsker Drammen.

Dette er jo direkte feilinformasjon og skremselspropaganda. Det planlegges ikke, og det blir aldri, noen firefelts motorvei gjennom Gulskogen.

Det som planlegges, og som nå er vedtatt gjennomført, er prosjektet med navnet Tilfartsvei Vest del 1 og 2. Tilfartsvei Vest del 2 er en tunnel som går fra området ved åpningen av Strømsåstunnelen (E134) vestfra. Den tunnelen skal gå under hele den østre delen av Gulskogen (Hestenga), under Proffen, og komme ut i dagen i næringsparken på Sundland. Del 1 går derfra, mest mulig skånsomt for nåværende bebyggelse, i åpen trasé ned til rundkjøringen før Øvre Sund bru.

Denne løsningen vil bety en himmelsk forskjell for alle som i dag bor langs den langstrakte Konnerudgata, og i den tett befolkede bydelen Nybyen.

Til sammen berører dette, utelukkende positivt, tusenvis av mennesker. Den samme Konnerudgata vil bli omskapt til miljøgate med ideelle forhold for gående, syklende og kollektivtransport.

Nybyen kan nå gjenoppstå som idyllen den bydelen en gang var.

Irene Kildebo – du omtaler løsningen, der man investerer hundrevis av millioner skattekroner i en tunnelløsning for å skåne ditt eget nabolag, som «en firefelts motorvei gjennom Gulskogen».

Det er feilinformasjon, respektløst overfor oss skattebetalere og ødeleggende for din troverdighet.

LES OGSÅ: Gledelig overrasket over NSB-støtte