Nylig foreslo partiet fire liberaliseringsforslag knyttet til enslige mindreårige asylsøkere. Forslagene ble vedtatt i Stortinget samme dag som de ble fremmet, mot Frps stemmer. Arbeiderpartiets liberaliseringer innebærer at man skal gi flere hundre unge asylsøkere en ny vurdering, men også at det skal innføres såkalte «sårbarhetskriterier» hvor hensikten er at flere skal få opphold i Norge.

Fremskrittspartiet er bekymret for at vedtakene i Stortinget sender uheldige signaler om at innvandringspolitikken liberaliseres, noe som kan føre til at enda flere grunnløse asylsøkere legger ut på en lang og farlig reise – assistert av menneskesmuglere, til Norge.

En annen problematisk side ved liberaliseringene, er at det kan gi mange asylsøkere falske forhåpninger om at de får bli i Norge.

Det er naturligvis utfordrende å vedta lover og regler knyttet til innvandring ettersom det handler om mennesker.

Samtidig mener vi det er viktig at vi har en tydelig linje som innebærer at de som ikke har et beskyttelsesbehov, må returnere til hjemlandet. Grunnen til at de såkalte «oktoberbarna» må returnere til hjemlandet, er at de ikke har behov for beskyttelse. Og slik må det være. Vi har ikke kapasitet i Norge til også å ta imot mennesker som ikke trenger dette.

I 2015 kom 51 prosent av alle enslige mindreårige til EU/EØS-land, til Norge og Sverige.

Dette til tross for at Norge og Sverige utgjør under tre prosent av folketallet i Europa. Norge mottok 892 ganger flere enslige mindreårige enn Frankrike i forhold til folketallet. Dette er i seg selv en sterk indikasjon på at Norge er ett av de mest attraktive landene for enslige mindreårige fra Afghanistan – og det er åpenbart at de følger tett med på endringer i vår politikk.

Spørsmålet vi sitter igjen med, er om det er den innvandringsliberale fløyen i Arbeiderpartiet som de neste årene kommer til å vinne fram og endre Norges strenge og ansvarlige innvandringspolitikk.

Det er viktig at Norge har en politikk der det gis beskyttelse til folk som er forfulgt, samtidig som at personer uten beskyttelsesbehov må returnere til hjemlandet.

Frp er garantisten for en streng og ansvarlig innvandringspolitikk.

LES OGSÅ: Så mange flyktninger skal bosettes i din kommune