Bompenger er en usosial ekstraskatt ingen politikere liker å gni programmene sine tykt inn med. Det er ikke rød ideologi å be en med 200.000 i inntekt betale like mye bompenger som en som tjener 1.000.000 kroner i året. På blå side av politikken er ordet «avgift» nærmest et skjellsord.

Bompenger har allikevel en lang tradisjon i Norge. Det er en nasjonal politikk som ofte setter lokalpolitikere i en kattepine.

LES OGSÅ: Frykt og avsky i Lier

Norges samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen, er Frp-er. Det er ikke blitt mindre bompenger under ham. Tvert imot. Det har økt på. Solvik-Olsen har ikke budsjett til å legge ned alle bomstasjoner og finansiere nye veier direkte over statsbudsjettet. Statsråden har ikke torpedert de såkalte bypakkene, som Buskerudbyen er en del av. Det er ingen som regner med at han kommer til å gjøre det heller.

Hvordan kan da hans partifelle, Jon Helgheim, påberope seg å være Konneruds eneste venn?

Helgheim har helt rett i at en stor del av pengene fra bommene skal brukes på andre ting enn bilvei. Bypakkene har fått en grønnere profil med årene, det er også nasjonal politikk. De skal gi bedre kollektivtilbud og forhold for syklister og gående. Hvis flere busser, sykler og går, flyter trafikken bedre. Kanskje kan lufta i Drammen bli mindre helsefarlig også. Det er i alle fall tanken. Frp er mot denne sammenkoblingen, men står alene.

Helgheim bruker tungt skyts mot Ap og Høyre i Drammen. Han mener de er forhandlere av dårligste sort.

LES OGSÅ: Uro og mistillit

Akkurat det er det vanskelig for oss utenforstående å ta stilling til. Men det som er sikkert er at alle vinner på at trafikken flyter bedre gjennom Drammen. Dette er ikke et problem som eies av en bestemt kommune eller bydel. Ikke Konnerud, men slett ikke Nedre Eiker heller.

Den skisserte bompengeløsningen er ikke 100 prosent rettferdig. Helgheim har rett i det også.

LES OGSÅ: Konnerudnedføringen er ingen gave til Konnerud

Den mest rettferdige løsningen ville være å sette opp bommer over hele drammensdistriktet og la alle betale. Det er en dyr og umulig løsning.  Dermed må planleggerne gå for «rimelig rettferdig». For å få maks ut av en bompengeløsning, må bompengene fange opp mest mulig av trafikkflyten. Et prinsipp som vanligvis er brukt, er at bommer står på kommunegrensen. Så også her. I tillegg er det noe som heter «nærhetsprinsippet», det vil si at en bom skal stå i nærheten av der tiltaket kommer.

Altså kan ikke et nytt veiprosjekt til og fra Konnerud finansieres på Åssiden.

Ettersom flere kommuner er involvert i dette, må de samarbeide og finne en løsning alle kan gå for.

Hvis du velger Jon Helgheim som din eneste venn i trafikken, spiller du høyt. Med mindre du faktisk synes trafikkavviklingen i Drammen går på skinner, og kommer til å gjøre det de neste 50 årene.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Konnerudnedføringen og bompenger

* Beklager Wibe-Lund – dette var bare flaut

* Trolltemming i fotballen