Kaja Yngsdal Hilleren fra Sosialistisk Ungdom gjentar en del vranglære som asylaktivister liker å bruke når hun angriper oss i sitt innlegg i DT forleden. De fremstiller situasjonen som om Norge nesten ikke gjør noe som helst for flyktninger, at vi overlater problemene til fattige land og returnerer mindreårige til farlige Afghanistan.

Dette er selvsagt ikke sant. Norge er det landet i Europa som fra 2008 til 2016 har tatt imot tredje flest asylsøkere og flyktninger pr. 1000 innbygger. Sverige har tatt imot langt flere enn oss, og har i dag store og alvorlige problemer.

Når man skal diskutere asylpolitikk, er det greit å være klar over noen faktaopplysninger. Norge tvangsreturnerer ikke barn som ikke har en forsvarlig omsorgssituasjon. Afghanistan er ikke ansett som farlig å oppholde seg i for afghanere. Norge er ikke alene om å returnere personer til Afghanistan, men vi ville blitt alene om ikke å gjøre det dersom SV fikk det slik de ønsker. Dersom man har krav på beskyttelse i Norge, så får man det.

Det kan virke som Hilleren og hennes likesinnede har forstått at de aller fleste mennesker fra Afrika og Midtøsten ville fått det langt bedre i Norge. Dette er ikke ensbetydende med at alle som klarer å komme seg til Norge har krav på å få bli.

Dersom vi senker terskelen for å få opphold uten beskyttelsesbehov, så er det et signal som vil bli brukt av kyniske menneskesmuglere for å tjene penger.

Allerede samme dag som Ap foreslo oppmykninger, ble denne nyheten spredt blant flyktninger og menneskesmuglere i afghanske miljøer.

I en rapport til EU blir dette dokumentert. Hillerens påstander om at vi skal ha sagt at Ap nå har åpnet grensene og at forsker Jan-Paul Brekke skal ha tilbakevist dette, er totalt feil. Vi har påpekt at full returstans og oppmykning, slik SV ville, hadde gjort Norge til Europas frihavn. Jan-Paul Brekke har ikke tilbakevist noe, han har tvert om bekreftet at det finnes eksempler på at slike signaler kan føre til ekstra tilstrømning, men han kunne ikke si hva dette vedtaket vil føre til.

Norge har tatt imot nesten 110 000 ikke-vestlige innvandrere siden 2012. Dette er allerede en stor belastning for samfunnet.

Vi har sett hvor galt det kan gå i Sverige, det viktigste vi kan gjøre, er å sørge for at vi ikke ødelegger samfunnet og verdiene vi er så heldige å ha. Hvem får det egentlig bedre – og hvor mange kan vi hjelpe om vi raserer velferdssystemet med for høy og slepphendt innvandring?

Ansvarlighet handler blant annet om ikke å la seg styre av kortsiktige følelser, men forstå at høy innvandring kan ha alvorlige negative konsekvenser som til slutt alle taper på. Dessverre har Ap forlatt den ansvarlige linjen.

LES OGSÅ: – Jeg orket ikke å se på bildene de viste på tv i går