Onsdag fremmet Fremskrittspartiet et forslag i Stortinget om å endre valgloven ved at det åpnes for å gjeninnføre ordningen med å kunne stryke kandidater ved kommune- og fylkestingsvalg. Jeg mener dette er en god og nødvendig ordning. Dette vil gi velgerne større mulighet til å påvirke hvem som skal få plass i kommunestyrer og fylkesting landet rundt.

Et annet argument for å gjeninnføre strykmuligheten, er at det også kan bidra til å skape et større engasjement og høyere valgdeltakelse.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Da den nye valgloven for fylkes- og kommunestyrevalg ble vedtatt i 2002, ble muligheten til å stryke listekandidater ved kommune- og fylkestingsvalg fjernet, mens man fortsatt kunne kumulere kandidater.

At Frp nå vil gjeninnføre muligheten for strykninger ved lokalvalg, er et viktig bidrag for å styrke lokaldemokratiet.

Det er en lite demokratisk ordning at velgerne kan gi personstemmer til kandidater man vil fremme, mens de man ikke ønsker skal representere seg, har immunitet mot velgernes meninger. En rapport fra Institutt for samfunnsforskning fra 2009, skrevet på oppdrag fra Kommunaldepartementet, konkluderer langt på vei med at strykordningen var en populær ordning som mange benyttet seg av.

Det å stryke kandidater er et uttrykk for hva velgerne mener om kandidatene.

Det at Frp nå vil åpne for strykninger er en logisk konsekvens av at man allerede har mulighet til å gjøre positive endringer på valglistene.

Jeg håper alle partier ser viktigheten av å endre lovverket slik at det igjen blir en balanse i hvordan velgerne i større grad kan påvirke resultatet ved lokalvalg.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Dette vil innebære et klart dårligere tilbud når det gjelder øyehelse...

* Godsets høst i et nøtteskall

* Flere avganger viktigst hvis folk skal reise kollektivt