Takk til Ulf Erik Knudsen!

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Takk til Frps gruppeleder Ulf Erik Knudsen. Gjennom sitt innlegg i Drammens Tidende den 14. april gir han meg muligheten til å fortelle hvordan vi arbeider i Drammen Høyre og hvem som gjør hva.

I Drammen Høyre opererer vi ikke med kronprinser og kronprinsesser.

Derimot har vi mange dyktige tillitsvalgte som både påtar seg viktige verv og arbeidsoppgaver på bekostning av fritid og familieliv.

I forbindelse med opprettelsen av «nye» Drammen kommune er vi i Høyre veldig opptatt av en rettferdig og god representasjon i det nye kommunestyret fra alle deler av kommunen, samt god kjønns- og aldersbalanse.

Det er nominasjonsprosessen i partiet som avgjør hvordan «nye» Drammen Høyres listeforslag til kommunevalget i 2019 vil bli sammensatt.

I dagens bystyre sitter alle representanter i komiteer eller råd/utvalg i tillegg til bystyreplassen.

For Høyres vedkommende er det i all hovedsak gruppeleder som er på talerstolen og fremfører partiets standpunkter med støtte av partiets komitéledere og fraksjonsledere innenfor de enkelte fagområdene. Undertegnede er leder for bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv. Derfor er jeg ofte på talerstolen og uttaler meg om saker som ligger under mitt ansvarsområde. Leder av bystyrekomiteen for oppvekst og utdanning, Kristin Haftorn Johansen, fronter saker fra hennes komité på samme måte.

I Høyre bygger alle beslutninger på demokratiske vedtak i bystyregruppen som danner grunnlag for stemmegivning i formannskap, bystyrekomiteer og bystyret.

Min rolle som medlem av Høyres bystyregruppe er å fremme og støtte oppunder de vedtak som fattes på gruppemøtene, ikke fremføre personlige oppfatninger om sakene fra bystyrets talerstol.

Det er fra tid til annen store meningsforskjeller innad i bystyregruppen på saker som skal opp til behandling, men det er «takhøyde» i Høyres bystyregruppe. Diskusjonene kan bli både lange og «friske» – det er bra!

Imidlertid er det sånn at bystyregruppens medlemmer må forholde seg til partiprogrammet man er valgt på. Valgprogrammet 2015–2019 kan leses i sin helhet på Drammen Høyres hjemmeside.

Når det gjelder sakene Knudsen ramser opp er han godt kjent med Drammen Høyres standpunkter på alle disse områdene. 

Ulf Erik Knudsen og jeg samarbeider godt som henholdsvis nestleder og leder i bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv, men i diskusjonen om samferdselspakken for Drammensområdet står våre to partier på hver sin side av saken.

Knudsen hevder at jeg er veldig for bompenger – ja til og med skyhøye bompenger.

Det er selvfølgelig helt galt.

Jeg, som alle andre, vil vel ikke betale mer i skatt og avgifter enn nødvendig.

Imidlertid må jeg som medlem av Høyres bystyregruppe og som leder av Drammen Høyre støtte flertallsvedtak i gruppen og de føringer som ligger i partiets valgprogram fra 2015. 

Jeg oppfordrer til saklig og god debatt både i bystyret og avisenes spalter fremover. Det tror jeg vi alle er tjent med.

LES OGSÅ: Vil fortsette som Unge Høyre-leder

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken